Ulobas ærespris til Judy Heumann

Judy Heumann har vært rådgiver for presidentene Bill Clinton og Barack Obama, men er for mange best kjent fra Netflix-dokumentaren «Crip Camp». Uloba – Independent Living Norge hedrer henne i dag med sin ærespris.

«Judy Heuman får Ulobas ærespris 2021 for sitt utrettelige arbeid for Independent Living-bevegelsen og for funksjonshemmedes rettigheter. Hun er en ledestjerne for Independent Living-bevegelsen og for oss i Uloba, og har vært dedikert til funksjonshemmedes kamp gjennom et helt liv. Hun har vist hvordan ett menneske kan være med å påvirke og få til ting. Hun er en fighter, inkluderende og dedikert til kampen», skriver Uloba i sin begrunnelse.

Uloba – Independent Living Norge er en organisasjon som kjemper for funksjonshemmedes selvstendighet og likestilling i Norge. Organisasjonen er direkte inspirert av den amerikanske Independent Living-bevegelsen, der Judy Heumann har vært fremtredende siden 1970-tallet.

I «Crip Camp» ser vi henne sammen med andre unge funksjonshemmede på Camp Jened i 1971, klare for å kjempe for endring. Judy Heumann var en av lederne i en av historiens største aksjoner av og med funksjonshemmede, «The 504 sit in» i april 1977. Section 504 var et lovforslag som ville sørge for tilgjengelighet, og som slo fast at forskjellsbehandling ikke kunne begrunnes i funksjonsnedsettelse.

Hun har vært rådgiver for Obama-administrasjonen i saker som vedrørte funksjonshemmede, og hun har hatt engasjement i Verdensbanken som rådgiver for funksjonshemming og utvikling. Hun har også vært sentral for å få gjennom CRPD, FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, i USA.

Hun var også med å kjempe fram ADA, «the Americans with Disabilities Act».

Selv om hun har hatt sitt virke i USA har hun alltid hatt et blikk på Europa og internasjonalt arbeid. Hun har hatt stor betydning også for det europeiske nettverket og for Ulobas utvikling. For dem som stiftet Uloba har hun vært en samtalepartner og inspirasjon, og hun har inspirert Uloba som organisasjon.

Da hun fikk overrakt prisen, viste hun også at hun følger med på norske forhold da hun poengterte at Norge må ta FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter inn i norsk lov.

«Judy Heumanns arbeid er en ledestjerne for funksjonshemmede. Hun får prisen med vår dypeste takknemlighet og respekt», skriver Uloba.

Tegning av Judy Heumann
«We know discrimination when we see it, and we need to be fighting it together.» Denne Anneth Moi-tegningen er æresprisen som Judy Heumann har mottatt.

Les også:

Toril Heglum hedres med Stolthetsprisen post mortem

Odd Volden hedres for kamp mot diskriminering