Program for Skansgård-forelesningen 2023 17. oktober 10:00 – 13:00

Merk at tidene under er omtrentlige og at det kan forekomme små endringer i programmet.

10:00 – Møtestart, velkommen og introduksjon av foreleserne ved ordstyrer Martine Eliasson, politisk rådgiver i Uloba. 

10:05 – 10:50 – Forelesning v/ Egil G. Skogseth og Ihra Lill Scharning.

Foreleserne formidler Ulobas funn fra den rykende ferske rapporten «Tilstandskartleggingen 2023». Undersøkelsen er rettet mot funksjonshemmede med assistansebehov og handler om levekår, opplevelsen av kommunen som BPA-forvalter og effekten personlig assistanse har for selvbestemmelse og likestilling. De presenterer også Ulobas analyser av kommunene og statsforvalternes tall og dokumenter om hvordan de forvalter BPA-ordningen. I forelesningen belyser Ihra Lill Scharning og Egil G. Skogseth hvordan kommunene følger opp nasjonal BPA-politikk, og hvilke effekter BPA-forvaltningen får.

10:50 – 11:05 – Habibo Mahammad Mahmud  forteller sin historie.

Habibo Mahammad Mahmud må ligge i sengen halve dagen for å spare BPA-timer til å studere. Hun kommer til oss for å fortelle sin historie.

11:05 – 11:25 – Pause

11:30 – 11:45 – Hvilke gevinster gir BPA for funksjonshemmede, nærstående og samfunnet?

En rask gjennomgang av de se siste 30 årenes BPA-forskning. V/ Ole Petter Askheim, Professor emeritus ved Høgskolen Innlandet.

11:45 – 12:00 – Hva har svenske funksjonshemmede og det svenske samfunnet tapt på å la politikere, byråkrater og domstoler gradvis gi personlig assistanse en medisinsk retning? 

v/ Jonas Franksson, Ordførande i Stiftarna av Independent Living i Sverige (STIL).

12:00 – 12:15 – Hvordan kan politikere, forskere og andre bruke sivilt samfunns dokumentasjonsrapporter om BPA?

v/ Kristian Lian, Interessepolitisk rådgiver i Norges Handikapforbund.

12:15 – 12:40 – Hva er barrierene for å få til en BPA-politikk som sikrer at ordningen blir et likestillingsverktøy? 

Samtale mellom Eivind Knudsen fra Arbeiderpartiet, Emilie Ovnerud fra Venstre, Karl Haakon Lævold fra HøyreFUNK og Cathinka Bergem fra MDG.

12:40 – 13:00 – Avslutning

13:00 – 14:00 – Lunsj i Kafé Stolt

14:00 – 14:30 – Ihra Lill og Egil G. Skogseth svarer på spørsmål vedrørende Tilstandskartleggingen 2023.

Her kan de som har lyst (og de som har krysset av for det i påmeldingen) stille spørsmål om innholdet fra forelesningen eller fra rapporten Tilstandskartleggingen 2023. Dette vil foregå i møterom Melstrøm.

14:00 – 16:00 – Rådgivere fra Ulobas Medlemsteam og Rådgiverteam vil være tilgjengelig for samtaler i dette tidsrommet. 

Her vil en kunne få alt av informasjon om Ulobas BPA. Medlemsrådgivere vil være tilgjengelig hvis man ønsker seg Ulobas BPA. Er man arbeidsleder selv, eller er medarbeidsleder, er rådgivere tilgengelig for likepersonssamtaler. Rådgiverne vil også være tilgjengelig i pauser og liknende, og kan hukes tak i. Det er reservert tre møterom for personlige samtaler dersom man trenger det. Rådgiverne vil være å finne på en liten stand utenfor rommet Roberts, der forelesningen finner sted. Denne tjenesten kan du krysse av for når du melder deg på forelesningen. De som har kysset av for dette vil bli kontaktet per telefon for å avtale tid. 

I påmeldingen kan man også krysse av for en samtale med vår tallknuser Egil G. Skogseth og rådgiver Ihra Lill Schøning, som kan gå dypere inn i tallene fra Tilstnadskartleggingen. Mer informasjon om dette kommer.