Skansgård-forelesningen 2023

Bli oppdatert på status for BPA-ordningen.

Dato
17. okt 10:00 - 13:00
Sted
Tollbugata 114, 3041 Drammen
Illustrasjon av Bente Skansgård i Ulobas profilfarger.

Bli oppdatert på status for BPA – Borgerstyrt Personlig Assistanse. 

Den største kartleggingen av sitt slag i Norge
Skansgård-forelesningen formidler Ulobas funn fra den rykende ferske rapporten «Tilstandskartleggingen 2023». Undersøkelsen er rettet mot funksjonshemmede med assistansebehov og handler om levekår, opplevelsen av kommunen som BPA-forvalter og effekten personlig assistanse har for selvbestemmelse og likestilling.Vi presenterer også våre analyser av kommunene og statsforvalterne sine tall og dokumenter om hvordan de forvalter BPA-ordningen.I forelesningen belyser Laila Bakke og Egil G. Skogseth hvordan kommunene følger opp nasjonal BPA-politikk, og hvilke effekter BPA-forvaltningen får.

Ny BPA-politikk er i støpeskjeen 
I juni ba en samlet opposisjon på Stortinget regjeringen om en stortingsmelding om BPA basert på NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt.

Regjeringen jobber nå med å inkorporere CRPD («Convention on the Rights of Persons with Disabilities») i norsk lov. Det tydeliggjør behovet for en BPA-politikk som ivaretar Norges menneskerettighetsforpliktelser.  På Skansgård-forelesningen vil også eksterne innledere belyse blant annet de samfunnsøkonomiske gevinstene borgerstyrt personlig assistanse gir.

Her følger noen smakebiter av programmet 
- Hvilke gevinster gir BPA for funksjonshemmede, nærstående og samfunnset? En rask gjennomgang av de se siste 30 årenes BPA forskning. V/ Ole Petter Askheim, Professor emeritus ved Høgskolen Innlandet.
- Hvordan kan politikere, forskere og andre bruke sivilt samfunn sine dokumnetasjons-rapporter om BPA? v/ Kristian Lian, Interessepolitisk rådgiver NHF.
- Hva har svenske funksjonshemmede og det svenske samfunnet tapt på å la politikere, byråkrater og domstoler gradvis gi personlig assistanse en medisinsk retning? v/ Jonas Franksson, Ordførande i Stiftarna av Independent Living i Sverige (STIL).
- Bidrar de rådende politiske, juridiske og kulturelle forståelsesrammene om funksjonshemming til å forsterke eller utjevne sosiale forskjeller? Hva er konsekvensene av dårlige levekår for funksjonshemmede og for det norske samfunnet?·
- Har regjering og Stortinget et godt nok kunnskapsgrunnlag for å utvikle politikk som kan gjøre BPA til en likestillingsordning? Samtale mellom politikere.

Skansgård-forelesningen gir deg nyttig og god informasjon som kan brukes i det videre arbeidet med BPA-ordningen. Sett av datoen og meld deg på:

Dato: tirsdag 17. oktober klokken 10:00 - 13:00
Sted: Independent Living-huset, Ulobas hovedkontor, Tollbugata 114, 3041 Drammen. Arrangementet blir også streamet på Uloba.no.