Skansgård-forelesningen 2023

Bli oppdatert på status for BPA-ordningen.

Dato
17. okt 10:00 - 13:00
Sted
Tollbugata 114, 3041 Drammen

Bli oppdatert på status for BPA – Borgerstyrt Personlig Assistanse.  


Den største kartleggingen av sitt slag i Norge 
Skansgård-forelesningen formidler Ulobas funn fra den rykende ferske rapporten «Tilstandskartleggingen 2023». Undersøkelsen er rettet mot funksjonshemmede med assistansebehov og handler om levekår, opplevelsen av kommunen som BPA-forvalter og effekten personlig assistanse har for selvbestemmelse og likestilling. Vi presenterer også våre analyser av kommunene og statsforvalterne sine tall og dokumenter om hvordan de forvalter BPA-ordningen. I forelesningen belyser Laila Bakke og Egil G. Skogseth hvordan kommunene følger opp nasjonal BPA-politikk, og hvilke effekter BPA-forvaltningen får. 
 
Ny BPA-politikk er i støpeskjeen  
I juni ba en samlet opposisjon på Stortinget regjeringen om en stortingsmelding om BPA basert på NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt. 
 
Regjeringen jobber nå med å inkorporere CRPD («Convention on the Rights of Persons with Disabilities») i norsk lov. Det tydeliggjør behovet for en BPA-politikk som ivaretar Norges menneskerettighetsforpliktelser. På Skansgård-forelesningen vil også eksterne innledere belyse blant annet de samfunnsøkonomiske gevinstene borgerstyrt personlig assistanse gir. 
 
Her følger noen smakebiter av programmet  
- Hvilke gevinster gir BPA for funksjonshemmede, nærstående og samfunnset? En rask gjennomgang av de se siste 30 årenes BPA forskning. V/ Ole Petter Askheim, Professor emeritus ved Høgskolen Innlandet. 
- Hvordan kan politikere, forskere og andre bruke sivilt samfunn sine dokumnetasjons-rapporter om BPA? v/ Kristian Lian, Interessepolitisk rådgiver NHF. 
- Hva har svenske funksjonshemmede og det svenske samfunnet tapt på å la politikere, byråkrater og domstoler gradvis gi personlig assistanse en medisinsk retning? v/ Jonas Franksson, Ordførande i Stiftarna av Independent Living i Sverige (STIL). 
 
Skansgård-forelesningen gir deg nyttig og god informasjon som kan brukes i det videre arbeidet med BPA-ordningen. Meld deg på i skjemaet under. 
 
Dato: tirsdag 17. oktober klokken 10:00 - 13:00 
Sted: Independent Living-huset, Ulobas hovedkontor, Tollbugata 114, 3041 Drammen. Arrangementet blir også streamet på Uloba.no. (lenke)