Når vi står sammen

[ingress]Takk for innsatsen til alle som har stått på i Oslo-konsesjonssaken![/ingress]

I går ettermiddag ble det klart; Oslo trekker den nå etterhvert mye omtalte Oslo-konsesjonen om borgerstyrt personlig assistanse (BPA). Uloba, sammen med rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo, Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon med flere, har stått sammen. Vi har tydelig sagt ifra: Ikke raser BPA som et likestillingsverktøy!

Vi er borgere med rettigheter og plikter som alle andre, og vi vil ikke akseptere å bli satt på sidelinjen som tilskuer i vårt eget liv.

Oslo-politikerne tok ansvar

Konsesjonen ville ha åpnet for krav om helsefaglig kompetanse for assistenter, fratatt den enkelte ansvar og myndighet og rasert BPA som et likestillingsverktøy.

Politikerne i Oslo med byråd Robert Steen i spissen, tok ansvar. All ære!

Nå blir konsesjonen trukket og gjennomgått på nytt før den igjen lyses ut. For oss betyr dette at det fortsatt gjenstår mye arbeid. Vi må fortsette å si ifra, dele kompetanse, Informere og opplyse.

Så vil vi håpe og tro på at neste utlysning vil sikre likestilling for alle Oslos borgere!

Takk for flott innsats til alle som har stått på i saken! Dette viser at når vi står sammen, kan vi få til endring. Vi har viktige kamper foran oss, vi skal få CRPD inn i norsk lov, og vi skal kjempe for at den nye BPA-lovgivingen skal sikre reell likestilling. Dette viser hva vi kan få til sammen!

Lese mer om Oslo-konsesjonen? Sjekk ut disse sakene:

Oslo trekker tilbake BPA-rammeavtalen(lenke)

Dette er feil ved Oslos rammeavtale for BPA(lenke)

Og ta gjerne Ulobas valgomat(lenke)