Oslo trekker tilbake BPA-rammeavtalen

[ingress]Helsebyråd Robert Steen i Oslo kunngjorde torsdag ettermiddag at BPA-utlysningen i Oslo trekkes. Han sa til helse- og sosialutvalget at han tar signalene fra funksjonshemmede på alvor.[/ingress]

Arbeiderpartiet i Oslo reddet BPA til slutt!

– Det er min og byrådets intensjon at BPA skal gi grunnlag til å leve gode, individuelle liv. BPA skal være et likestillingsinstrument og ikke et helseinstrument, sa Robert Steen.

Han har bedt velferdsetaten avlyse BPA-konkurransen.

Uloba, andre organisasjoner og Oslos råd for funksjonshemmede har protestert mot innholdet i rammeavtalen. Rammeavtalen ville heller begrenset enn utvidet funksjonshemmedes frihet og selvstendighet.

– Jeg tar denne typen uro på alvor og tror det er klokt å stoppe opp, sa Robert Steen.

Nå ligger det an til en ny BPA-utlysning, forhåpentlig gjennom en demokratisk prosess og med utgangspunkt i vår rett til likestilling.