Nå må vi sikre funksjonshemmedes rettigheter!

[ingress]I mars diskuterer Stortinget om funksjonshemmedes rettigheter, slik FN har vedtatt dem, skal være utgangspunktet for norske lover. Det krever vår påvirkning![/ingress]

I likhet med kvinner og barn har funksjonshemmede sin egen FN-konvensjon, det vil si et sett med rettigheter som FN-landene har blitt enige om. FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter slår blant annet fast at vi har rett til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre, at vi har rett til å bestemme hvor og med hvem vi vil bo, og at vi har rett til å ta egne beslutninger og få den støtten vi trenger til å ta disse beslutningene.

Konvensjonen heter CRPD. Norge har ikke innlemmet CRPD i norsk lov. Å innlemme en FN-konvensjon i lovverket betyr at alle lover bygger på FN-konvensjonen. Det vil igjen si at ingen lover kan gå på tvers av det som står i FN-konvensjonen.

Nå har SV foreslått at Norge skal innlemme CRPD i norsk lov, og Stortinget skal drøfte og stemme over forslaget 9. mars. Vi må gjøre det vi kan for at flest mulig er opptatt av og følger med på denne politiske diskusjonen, og for at politikerne husker at menneskerettighetene skal gjelde for alle.

Uloba vil både forklare politikere og tipse radio, TV og aviser om hvor viktig denne saken er for at vi skal kunne leve slik vi vil, på linje med andre.

Du kan også være med å påvirke!

Dette kan du gjøre

Send en epost til politikerne på Stortinget, der du bruker teksten nedenfor. Epostadresser til Stortinget finner du via denne siden (lenke).

«Hei!
Stem for inkorporering av funksjonshemmedekonvensjonen.

Våre menneskerettigheter brytes hver eneste dag fordi de ikke står sterkt nok i norsk lov. Vårt ønske for 2021 er at menneskerettighetene våre skal bli inkorporert i norsk lov, slik man allerede har gjort med barne-, kvinne- og rasismekonvensjonen.

Det vil sikre vår rett til å delta i samfunnet på lik linje med andre, ta egne beslutninger basert på hva som er viktig for oss i livet, bo der vi vil og ta den utdanningen vi vil.

Om noen uker skal dette opp i Stortinget.
Stå sammen med oss for en erkjennelse av at funksjonshemming er et resultat av   samfunnsskapte barrierer og holdninger, og for et norsk lovverk som bygger på den erkjennelsen.

Stem for inkorporeringen av funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) i norsk lov!»

Les mer

Hvorfor sette menneskerettigheter på vent

Folket støtter vår rettighetskamp