Foreslå kandidater til Stolthetsprisen

Hvem fortjener Stolthetsprisen i år? Send ditt forslag til komiteen innen 25. mars!

Hvis kriteriene nedenfor får deg til å tenke på én spesiell person eller organisasjon, bør du fortelle det til komiteen for Stolthetsprisen 2022:

Stolthetsprisen deles ut årlig av Uloba – Independent Living Norge SA til funksjonshemmede enkeltpersoner, organisasjoner eller virksomheter av funksjonshemmede som baserer sitt arbeid på prinsippene til den internasjonale Independent Living-bevegelsen.

Mottaker av prisen må ha gjort et betydelig arbeid for å bygge ned de hindringer som begrenser funksjonshemmedes mulighet til å gjøre egne valg og leve slik man selv ønsker.

Mottaker av prisen må ha utfordret diskriminerende praksis, normer, tradisjoner eller holdninger som hindrer funksjonshemmedes deltakelse og livsutfoldelse.

Stolthetsprisen har vært delt ut årlig siden 2008.

Send ditt forslag til et av medlemmene i priskomiteen innen 25. mars klokka 16. Komiteen vurderer kandidatene og sender sin innstilling til Ulobas styre. I priskomiteen sitter:

Les om fjorårets prisvinnere:

Toril Heglum hedres med Stolthetsprisen post mortem

Odd Volden hedres for kamp mot diskriminering