Foreslå kandidater til Stolthetsprisen 2023!

Vet du om noen som fortjener Stolthetsprisen i år? Send inn ditt forslag til komitéen innen 20. mars! 

Nå er det tid for å sende inn forslag til mottaker av Stolthetsprisen 2023. Uloba tildeler Stolthetsprisen årlig til funksjonshemmede enkeltpersoner, funksjonshemmedes organisasjoner eller virksomheter av funksjonshemmede som baserer sitt arbeid på prinsippene til den internasjonale Independent Living-bevegelsen. 

Prisen utdeles årlig av styret i Uloba – Independent Living Norge SA etter innstilling fra Priskomiteen. Priskomitéen skal ha minst fem medlemmer. Priskomitéen er nedsatt av gründerne. 

Komitéen ønsker å få inn forslag til prisvinnere innen, og absolutt senest, 20. mars kl.16.  

Hvis kriteriene nedenfor får deg til å tenke på én spesiell person eller organisasjon, bør du fortelle det til priskomitéen. 

I Independent Living-ånd 

Mottaker av prisen må ha gjort et betydelig arbeid for å bygge ned de hindringene som begrenser funksjonshemmedes mulighet til å gjøre egne valg og leve slik man selv ønsker. Personen, organisasjonen eller virksomheten må ha utmerket seg særskilt i Independent Living-ånd. Det vil si at den eller de har jobbet for, eller har bidratt til å vise, at funksjonshemmede skal være en naturlig del av samfunnet, uten diskriminering. 

Mottaker av prisen må ha utfordret diskriminerende praksis, normer, tradisjoner eller holdninger som hindrer funksjonshemmedes deltakelse og livsutfoldelse. 

Prisen har blitt utdelt årlig siden 2008. 

Nylige vinnere: 

Podkasten Hemma får Stolthetsprisen

Toril Heglum hedres med Stolthetsprisen post mortem

Hvordan nominere?

Hvis du har forslag til mottaker av Stolthetsprisen 2023, ring eller send en e-post til en av priskomitéens medlemmer: