Hjelp oss å gje deg fridomen du har krav på! 

Tilstandskartlegginga for 2023 er ute no. Og Uloba vil vite korleis du har det.  

Uloba sender ut ei spørjeundersøking til medlemar og arbeidsleiarar kvart år. Er du medlem eller arbeidsleiar hos Uloba, finn du snart årets undersøking i innboksen din! 

Undersøkinga heiter Tilstandskartleggingen, og er heilt avgjerande for at vi som arbeider med å få politikarane til å betre BPA-politikken, skal vite kvar skoen trykkjer. 

Alle som svarar på undersøkinga kan vere med i trekkinga av eit universalgåvekort på 4000 kroner! Vi loddar òg ut boka Folk med foto tekne av fotograf Morten Krogvold.

Vi håpar alle de som mottek spørjeundersøkinga, tek dykk tid til å svare på henne. Det gjeld deg som er:  

  • arbeidsleiar i Uloba 
  • Uloba-medlem, men ikkje har fått BPA  
  • Uloba-medlem med BPA hos ein annan aktør 

Alle opplysningar vi mottek blir anonymisert. Er du medarbeidsleiar, er det fint om du kan hjelpe den du leiar saman med til å svare på undersøkinga.  

Vi brukar spørjeundersøkinga til å lage rapporten Tilstandskartleggingen. Den presenterer vi kvart år for politikarar, fagmiljø og andre. Fotoet er frå årets presentasjon på Skansgårdforelesningen 17. oktober.

Dine svar tel 

Vi brukar dine erfaringar direkte i det politiske arbeidet for ein betre BPA-kvardag for alle. Undersøkinga brukar vi til å lage ein rapport som vi presenterer for politikarar, fagmiljø og media kvar haust. Vi sender òg rapporten ut til dei som har nytte av han. 

Her kan du lese korleis resultata frå undersøkinga har blitt brukt tidlegare: (lenke) 

Dette spør vi om 

Uloba meiner at BPA er ein måte å oppfylle våre menneskerettar på. Ein måte å sikre at du som treng BPA, får leve livet og ta vala du ønskjer deg. Difor spør vi mellom anna om: 

  • korleis du bur. 
  • om du har fått vedtak om BPA eller ikkje.  

Vi veit gjennom Tilstandskartleggingen 2020 og 2021, at mange av oss ikkje tør å flytte til ein annan kommune i frykt for å miste BPA-vedtak og -timar. Mange får ikkje ta utdanning og kjem ikkje ut i arbeid, sjølv om dei ønskjer det.   

Her kan du lese Tilstandskartleggingen 2022 som blei presentert i oktober (lenke).

Her kan du lese om Tilstandskartleggingen 2021 (lenke).

Staker ut kursen for likestillingsarbeidet

Bilde fra Independent Living-festivalen. Mann i elektrisk rullestol med hvit t-skjorte holder opp en parole med teksten «La oss bestemme selv!».

Vi har nå en unik mulighet til å få gjennomslag for at BPA skal bli det likestillingsverktøyet det var ment å være. Alle Uloba sine likestillingsverktøy skal bidra til at vi funksjonshemmede får levet det livet vi selv ønsker.
Uloba sitt politikkdokument for likestilling av funksjonshemmede 2022-2023 ligger nå klart.

Er du vår nye BPA-rådgjevar?

Tre BPA-rådgjevarar rullar over operataket i Oslo. Ei kvinne i elektrisk rullestol med blond bob-klipp, off-white dressjakke, svart topp, olabukse og kvite joggesko har eit konsentrert uttrykk i andletet medan ho snur seg mot rådgjevar nummer to, i manuell rullestol. Han har solbriller på i sommarveret, grå poloskjorte, jeans og joggesko. Han har skjegg og tynt med hår, og rullestolen hans har gule detaljar. Ved siden av går ein assistent i shorts, og i front, men gjort uklar for å gje motivet bak han merksemd, rådgjevar nummer tre.

Vi leitar etter deg som vil by på deg sjølv og kompetansen din som funksjonshemma med assistansebehov.

Spydspissen – I front for et likestilt samfunn

17. oktober 1991 stiftet de fem pionerene Tone Norli, Vibeke Marøy Melstrøm, Leif Sylling, Knut Flaaum og Bente Skansgård og 12 andre funksjonshemmede Uloba. De delte en drøm om selv å styre sin egen assistanse og sine egne liv. I dag, 17. oktober 2022, er vi stolte av å lansere boka om deres og Uloba sin likestillingshistorie gjennom 30 år.


Gründerne Tone Norli og Vibeke Marøy Melstrøm, med den nye jubileumsboken.
Foto: Finn Ståle Felberg.

Birgitte Nicolaysen har vært redaktør for boken. Hun synes det er utrolig gøy at boken nå endelig er blitt en realitet.

Det har vært et privilegium å jobbe med denne praktboken – 30 års likestillingskamp er endelig samlet mellom to permer. Det har vært en personlig reise å få være så tett innpå historiefortellingen. Jeg er utrolig stolt av resultatet!

Birgitte Nicolaysen, redaktør

Det er en bok med mange historier. En bok du kan lese, legge fra deg og ta frem igjen uten å ha mistet den store sammenhengen. Hver og en historie er unik og gir ulik forståelse av likestillingskampen.

I boken møter vi menneskene bak organisasjonen, vi får lese om hvordan Uloba gikk fra å omtale «brukere» til å bli «borgere», og vi får vite om hvordan idéen til Stolthetsparaden ble dannet.

Lena Storvand er forfatter av boken, sammen med Mone Celine Skrede og Mari Liljenstrøm. Illustrasjonene er laget av Anette Moi. Storvand kan fortelle at hun har vært med på litt av en reise. Hun har gru-gledet seg til denne dagen, nettopp fordi den er så viktig.

– Gjennom omfattende portrettintervjuer har jeg lært gründerne i Uloba å kjenne. Jeg forberedte dem på at jeg kom til å spørre om alt mulig – smått og stort. Jeg har gått kronologisk til verks, og tatt både korte og lange byks langs tidslinjen, fått omriss av noe, og dypdykket i annet, alt med dette for øyet: Hvem er du? Hvordan fikk nettopp du denne indre driven, denne maraton-motivasjonen for funksjonshemmedes kamp for likestilling?

Videre forteller hun om et grundig arbeid med mange intervjurunder. Hun ønsker å rose gründerne, blant annet for den åpenheten og fortellergleden de har vist henne underveis.

 – Jeg er så takknemlig for at gründerne deler hendelser, minner og erfaringer med meg. Et portrett kan selvsagt ikke speile et helt liv, men ut ifra våre samtaler forsøker jeg å pusle sammen en del sentrale brikker i det enorme puslespillet som kalles livet. Det er et krevende og utrolig givende arbeid, sier hun og fortsetter:

Jeg har lært masse om et prosjekt jeg hadde lite eller ingen kjennskap til fra før.

Underveis i prosjektet har det skjedd masse. Leif Sylling, den eldste av Uloba sine gründere døde i begynnelsen av april. Det gjør selve prosessen med intervjuene ekstra spesiell.

 – Jeg er inderlig glad for at portrettet av Leif Sylling ble ferdigstilt før han gikk bort, avslutter Storvand.

Uloba er historien om hvordan noen menneskers innsats kan skape ringvirkninger for mange andre.

Lene Storvand, forfatter
Fra lanseringen av boken «Spydspissen – I front for et likestilt samfunn. Forfatter Lena Storvand signerer boka til Ingeborg Aurora Øverli.
Foto: Finn Ståle Felberg.

Boka er en gave til Ulobas ansatte og medlemmer, i tillegg til å være en viktig dokumentasjon av norsk likestillingshistorie.

Skansgårdforelesningen 2022 gjennomført

Mandag 17. oktober ble Ulobas rykende ferske tilstandskartlegging lagt frem. Rapporten er den viktigste nasjonale kartleggingen av livssituasjonen til funksjonshemmede med assistansebehov og er en årlig undersøkelse som Uloba – Independent Living Norge gjennomfører blant egne medlemmer og dem med BPA gjennom Uloba.

Vi rulla for fridom på Freedom Drive 2022

Fleire hundre funkisar samla seg i Parc du Cinquantenaire for å gå i parade i Brüssels gater mot EU-parlamentet. Mange med gravsteinar i papp for å minnast alle funksjonshemma som miste livet under pandemien og krigen i Ukraina.

Den første Freedom Drive etter pandemien er gjennomført. – Det har gjeve meg motivasjon til å fortsette kampen for likestilling her heime, sa Henriette Nielsen frå Uloba.

Foreslå kandidater til Stolthetsprisen

Hvem fortjener Stolthetsprisen i år? Send ditt forslag til komiteen innen 25. mars!

Hvis kriteriene nedenfor får deg til å tenke på én spesiell person eller organisasjon, bør du fortelle det til komiteen for Stolthetsprisen 2022:

Stolthetsprisen deles ut årlig av Uloba – Independent Living Norge SA til funksjonshemmede enkeltpersoner, organisasjoner eller virksomheter av funksjonshemmede som baserer sitt arbeid på prinsippene til den internasjonale Independent Living-bevegelsen.

Mottaker av prisen må ha gjort et betydelig arbeid for å bygge ned de hindringer som begrenser funksjonshemmedes mulighet til å gjøre egne valg og leve slik man selv ønsker.

Mottaker av prisen må ha utfordret diskriminerende praksis, normer, tradisjoner eller holdninger som hindrer funksjonshemmedes deltakelse og livsutfoldelse.

Stolthetsprisen har vært delt ut årlig siden 2008.

Send ditt forslag til et av medlemmene i priskomiteen innen 25. mars klokka 16. Komiteen vurderer kandidatene og sender sin innstilling til Ulobas styre. I priskomiteen sitter:

Les om fjorårets prisvinnere:

Toril Heglum hedres med Stolthetsprisen post mortem

Odd Volden hedres for kamp mot diskriminering