«Vi er ikke mennesker ennå.»

[ingress]I går tirsdag 9. mars, stemte Stortinget ned alle forslag om å anerkjenne funksjonshemmedes naturlige menneskerettigheter. Vår tidligere kollega Toril Heglum sa det så sant: «Det er fordi vi ikke er mennesker ennå»[/ingress]

Men det står ikke på funksjonshemmedes kamplyst, for en mobilisering. Takk til alle arbeidsledere, medlemmer og andre interesseorganisasjoner som har mobilisert til en kamp vi skal vinne!

I samarbeid med Norstat gjennomførte vi nettopp en opinionsundersøkelse blant det norske folk om funksjonshemmedes status i det norske samfunnet.

Les artikkelen «Folket støtter vår rettighetskamp» (lenke).

Den viser tydelig at Stortinget er i utakt med befolkningen. Det er stor støtte til vår rettighetskamp i befolkningen. Samtidig er det få som tror at Stortinget vil innfri funksjonshemmedes naturlige rettigheter. Bekreftelsen kom i går, istedenfor gjennomslag fikk vi politisk spill. Folket har helt rett!

Hva frykter våre folkevalgte? Jeg mener det ikke handler om frykt, men om lag på lag med fordommer.

Skjermdump av Stortingets nett-TV som viser voteringsresultat 42 for 45 mot
42 stemte for og 45 stemte mot å få FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter inn i norsk lov, da Stortinget tok opp forslaget 9. mars.

Michael Tetzschner uttalte i Dagsnytt 18 «De egentlige menneskerettighetene». Berit Vegheim i Stopp Diskrimineringen plasserer skapet tydelig med sin kompromissløse uttalelse på Facebook:

«Men når Tetzschner forsvarer å frata funksjonshemmede den mest grunnleggende sivile rettighet av alle: retten til å være en myndig person, er det nettopp et angrep på borgeres sivile rettigheter. Det er derfor funksjonshemmede mer enn majoriteten særlig trenger menneskerettighetene uten forskjellsbehandling».

Se Stopp Diskrimineringens Facebook-innlegg.

Vi i Uloba forbereder oss videre til neste slag. Nå handler det om å mobilisere til stortingsvalget til høsten.

Vi skal mobilisere hele vår organisasjon, vi skal mobilisere gjennom folket. Vi skal mobilisere sammen med deg!

Både gjennom å dokumentere situasjonen til funksjonshemmede med assistansebehov, mobilisere med digital Independent Living-festival 4. og 5. juni og ikke minst, en digital aktivistcamp for unge funksjonshemmede i slutten av juni.

Vi i Uloba kjemper videre, vi kjemper sammen. Vi er en hel bevegelse, og denne gangen er det ingen som kan stoppe oss. Vi finner oss ikke lengre i å bli behandlet som annenrangs borgere i samfunnet.

Vibeke Marøy Melstrøm, generalsekretær

Ståle Bratlie, visegeneralsekretær