Med BPA kan Sanna delta på lik linje

[ingress]Familien valgte BPA så datteren kunne leve et likeverdig og selvstendig liv, forteller Karianne Nes. Valget falt på Uloba på grunn av andelslagsmodellen, fleksibiliteten og fokuset på likeverd.[/ingress]

«Hemminga di»

[ingress]Regjeringa røysta nei til å inkorporere FN-konvensjonen om rettane til personar med nedsett funksjonsevne i norsk lov.[/ingress]