Skansgårdforelesningen 2022 gjennomført

Fra Skansgård-forelesningen 2022. Foto: Finn Ståle Felberg

Mandag 17. oktober ble Ulobas rykende ferske tilstandskartlegging lagt frem. Rapporten er den viktigste nasjonale kartleggingen av livssituasjonen til funksjonshemmede med assistansebehov og er en årlig undersøkelse som Uloba – Independent Living Norge gjennomfører blant egne medlemmer og dem med BPA gjennom Uloba.

Norge bryter sine menneskerettsforpliktelser

Ulobas egne seniorrådgivere, Laila Bakke og Egil Skogseth, åpnet forelesningen med en gjennomgang av Tilstandskartleggingen 2022. Konklusjonen er klar: Helselovgivningen er til hinder for at BPA kan bli et likestillingsverktøy som realiserer menneskerettigheter.

BPA har blitt en variant av tradisjonelle helsetjenester, ikke det likestilllingsverktøyet det var ment å være.

Egil G. Skogseth

Ulobas analyse viser at mange kommuner overvåker funksjonshemmede med BPA, og pålegger innbyggere med BPA reisebegrensninger, i strid med menneskerettighetene.

Egil G. Skogseth og Laila Bakke åpnet forelesningen med en gjennomgang av Tilstandskratleggingen 2022.
Foto: Finn Ståle Felberg

Mangel på assistanse forsterker utenforskapet

Tilstandskartleggingen viser at manglende assistanse hindrer funksjonshemmede å ta utdanning, og å komme inn i arbeidsmarkedet. Mindre enn 1 av 3 funksjonshemmede med assistansebehov over 18 år er i lønnet arbeid og funksjonshemmede utgjør halvparten av det utenforskapet norske politikere er opptatt av.

Tilstandskartleggingen viser at assistanse er avgjørende for at unge funksjonshemmede gjennomført utdanning og kvalifisert seg for arbeidslivet. For mange funksjonshemmede med assistansebehov er et BPA-vedtak som dekker assistansebehovet avgjørende for å kunne stå i arbeid.

BPA muliggjør et liv i arbeid

Jon Henrik Larsen er en erfaren gründer og redaktør. I 22 år har han bygget opp og drevet nettavisen Salangen-Nyheter. Han er åpen om kampen han står i mot kommunen og staten, for retten til personlig assistanse til å fortsette å drive livsverket sitt.

Uten BPA til å strukturere hverdagen går ikke arbeidshverdagen opp. Livet med BPA har endret alt.

Jon Henrik Larsen
Jon Henrik Larsen. Foto: Finn Ståle Felberg

Kraften i en ny BPA-politikk basert på menneskerettighetene

Neste innleder var Kjetil Mujezinovic Larsen, professor i rettsvitenskap ved UiO. Larsen gikk inn på hva som skal til for at framtidens BPA-lovgivning blir i tråd med forpliktelsene som følger av CRPD.

 – Rettslig sett er dette en veldig spennende, men uoversiktlig tid. Regjeringen vil inkorporere CRPD i norsk lov, men det gjenstår å se hvordan de velger å gjøre dette, påpekte Larsen.

Norges institusjon for menneskerettigheter var til stede, representert ved Eivind Digranes. Han påpekte hvor avgjørende retten til personlig assistanse er.

Om retten til personlig assistanse uteblir, hvem kan da delta på demokratiets dansegulv?

Eivind Digranes

Kjør debatt

Forelesningen ble avsluttet med en paneldebatt. De som deltok, var:

Sylvi Listhaug (FrP), partileder og stortingsrepresentant. 
Hildegunn M. T. Seip (MDG), sosialpolitisk talsperson og lokalpolitiker i Kristiansand
Anne Kristine Linnestad (H), stortingsrepresentant, Kommunal- og forvaltningskomiteen 
Kathy Lie (SV), stortingsrepresentant, Familie- og kulturkomiteen
Per Olaf Lundteigen (Sp), stortingsrepresentant, Arbeids- og sosialkomiteen.

Det var enighet i hele panelet om svakheter med dagens ordning, og at ordningen må endres for å bli en ordning for likestilling og likeverd. Anne Kristine Linnestad fra Høyre viste til at hun hadde lært mye fra Ulobas generalsekretær, mens Lundteigen fra Sp viste til at en annen av Ulobas grunnleggere, Leif Sylling, hadde lært han at ordningen måtte være brukerstyrt. Både Kathy Lie fra SV og Sylvi Listhaug fra FrP mente at kommunene måtte kobles fra finansieringen av ordningen, og at dette må tas gjennom folketrygden. Hildegunn Seip fra MDG var tydelig på at FN-konvensjonen for funksjonshemmede måtte tas inn i Menneskerettsloven. Det samme mente SV. Her var det ellers større sprik i panelet, med FrP som ønsker på ta enkeltbestemmelser inn i loven men ikke konvensjonen, og Høyre som ikke hadde landa på hvordan konvensjonen bør inkorporeres.   

Paneldebatt. (F.v.) Mone Celin Skrede, Hildegunn M. T. Seip (MDG), Sylvi Listhaug (FRP), Kathy Lie (SV), Anne Kristine Linnestad (H) og
Per Olaf Lundteigen (Sp). Foto: Finn Ståle Felberg