Funksjonshemmede trenger jobb

[ingress]Funksjonsnedsettelser er ikke det samme som å ha nedsatt arbeidsevne, slår Perspektivmeldingen fast. Flere funksjonshemmede må få jobbe.[/ingress]

– Jeg har alltid visst at det å ha rullestolen ville føre med seg noen ekstra utfordringer, men samtidig tenkte jeg det skulle fungere med riktig innstilling fra både meg og arbeidsgiver. Det er tungt å gå gjennom samme prosess mange ganger, å gi av seg selv og utlevere seg og sine behov, og likevel få nei. Det er som å få et slag i magen.
Det sier Ulobas BPA-rådgiver Jørgen Håvorstad Johansen til Næringsforeningen i Kristiansandregionen.

Mange funksjonshemmede får ikke jobb, bare uføretrygd

De skriver en artikkel om at 105.000 funksjonshemmede i Norge står utenfor arbeidslivet, og Jørgen Johansen forteller der om sine erfaringer med praksisplasser og arbeidstrening. Til slutt gjorde han som altfor mange funksjonshemmede til slutt må; han søkte om uføretrygd.
– NAV så at vi hadde prøvd det som var å prøve. Jeg mistet motivasjonen underveis, og etter hvert kom tanken om at «nå blir jeg en som tar imot og ikke bidrar». Det er et stempel rullestolbrukere ofte får, og ikke noe jeg hadde lyst til. Men det gikk naturlig i den retningen etter hvert, forteller Johansen.
Les artikkelen til Næringsforeningen i Kristiansandregionen (lenke).
Uloba har tidligere omtalt Marianne Knudsens Nav-møte som hun trodde skulle handle om utdanning. Møtet startet med at rådgiveren sa: «Uansett begynner vi møtet med å utforme søknaden om trygd.»
Les Ulobas artikkel «Ble anbefalt trygd» (lenke).

Assistanse for funksjonshemmede på jobb

Slike historier understreker hvor viktig beskjeden i regjeringens perspektivmelding er:
«Blant OECD-landene har Norge den høyeste andelen av befolkningen på helserelaterte ytelser, og vi gjør det dårligere enn andre land i å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet. Funksjonsnedsettelser betyr ikke nødvendigvis at man har redusert arbeidsevne. Det bør derfor være et potensial for å øke arbeidsinnsatsen i flere grupper».
Perspektivmeldingen legges frem hvert fjerde år, og sitatet er fra årets perspektivmelding. Den ble presentert i forrige uke og skal danne grunnlaget for norsk velferdspolitikk. Det bør i hvert fall være en poltikk som inneholder de grepene som bidrar til at flere av oss får bidratt til samfunnet gjennom å jobbe.

Her kan du lese om funksjonsassistanse (lenke), som er assistanse på jobb.