Et nytt og banebrytende likestillingsverktøy – årets festival er i gang!  

Elin Rise og Vibeke Marøy Melstrøm under lansering av rapporten «Mitt liv, mitt valg». Foto: Finn Ståle Felberg.

De siste fire årene har Uloba jobbet med å utvikle et helt nytt og revolusjonerende likestillingsverktøy, «Beslutningsstøtteråd»! 
Rapporten fra prosjektet ble endelig lansert under årets Likestillingsbrøl! 

Et av rapportens viktigste funn er at funksjonshemmede får økt grad av selvbestemmelse ved å ha et Beslutningsstøtteråd. 

– Vi håper så mange som mulig leser rapporten og at den kan bidra inn i arbeidet med videre utvikling av lovverk og inspirere andre til å utvikle andre modeller for Beslutningsstøtte, fortalte prosjektleder Elin Rise. 

Beslutningsstøtte i fokus

Ulobas Elin Rise har vært leder for prosjektet “Empowerment med beslutningsstøtte”, og sammen med henne på scenen var prosjektgruppa og rådseiere.   
 
– Vi har tro på denne modellen fordi vi ser at den gir prosjektdeltakerne mer selvbestemmelse, men modellen har ikke noe juridisk forankring. Det skaper selvsagt utfordringer. Vi trenger at Norge følger sine forpliktelser til CRPD og etablerer en lov om beslutningsstøtte. Vi trenger at myndighetene gjør sin del nå.  

May Nina Hansen Auby, Kristin Torske, Elin Rise og Mone Celin Skrede under lansering av rapporten «Mitt liv, mitt valg». Foto: Finn Ståle Felberg.

Prosjektet har pågått i fire år og heter «Empowerment med beslutningsstøtte». Empowerment betyr direkte oversatt myndiggjøring, og understreker at mange funksjonshemmede i Norge i dag ikke har myndighet til å bestemme i sitt eget liv. Dagens vergemålslov og praksis ivaretar ikke funksjonshemmedes rett til å bestemme selv. Menneskerettskonvensjonen for funksjonshemmede (CRPD) anerkjenner at noen kan trenge og ønske støtte til å bestemme selv, men krever en lov om og et system for beslutningsstøtte. Dette har prosjektet jobbet for. I tillegg har prosjektgruppa, sammen med ti prosjektdeltakere, deres nærstående og en sterk referansegruppe, utviklet et nytt likestillingsverktøy, Beslutningsstøtteråd!  

Vergemålsloven gjør at tusenvis av funksjonshemmede blir fratatt muligheten til å bestemme i eget liv. Det er dypt alvorlig, og et grovt menneskerettsbrudd. FNs eksperter, Stortingets rådgivere innenfor menneskerettigheter (NIM) og Likestillings- og diskrimineringsombudet har alle sagt at dette ikke kan fortsette. 
 
I fravær av engasjement fra myndighetene har vi som jobber for funksjonshemmedes menneskerettigheter hver eneste dag laget løsninger. Rapporten fra prosjektet viser at det faktisk virker. Vi har sammen med jurister laget utkast til lovbestemmelser som er presentert Justisdepartementet. 
 
Justis- og beredskapsdepartementet har sagt at de jobber videre med endringer i Vergemålsloven, men sier også at ting tar tid. Dette er strengt tatt ikke en sak som kan settes på vent! 

Les mer om Beslutningstøtte og last ned rapporten her: 
https://www.uloba.no/beslutningsstotterad/ 

 Aktuell sak:  
https://www.uloba.no/et-nytt-og-banebrytende-likestillingsverktoy/ 

Filmpremiere

Årets brøl manglet verken underholdning, spennende samtaler eller brennende engasjement. 

Tomas Mykelbost, MariStorstein og Svein Andre Hofsø under premieren på “Jakten på den forsvunne likestillingsnøkkelen”. Foto: Finn Ståle Felberg

Regissør Mari Storstein har i vår jobbet med et filmprosjekt for Uloba; en ny etterforskningsthriller om likestilling. Filmen «Jakten på den forsvunne likestillingsnøkkel», med selveste Detektiv Downs-stjernen Svein André Hofsø og stand up-komiker Sebasitan Tjørstad i hovedrollene, hadde premiere med stående applaus.  

Se videoen “Jakten på den forsvunne likestillingsnøkkel”.  

Panelsamtale

Sammen med daglig leder i Stopp Diskrimineringen, Berit Vegheim, og forbundsleder for Norsk forbund for Utviklingshemmede, Tom Tvedt, deltok vår egen generalsekretær i panelsamtale om CRPDs betydning for funksjonshemmedes likestilling.  

Vibeke Marøy Melstrøm (generalsekretær Uloba), Berit Vegheim (dagligleder Stopp Diskrimineringen) og Tom Tvedt (forbundsleder for Norsk forbund for Utviklingshemmede) under panelsamtale om CRPDs betydning for funksjonshemmedes likestilling. Foto: Finn Ståle Felberg.


CRPD, FN-konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, er det første internasjonalt juridisk bindende virkemiddelet for å få våre menneskeretter oppfylt. Alle land som har signert den, forplikter seg til å følge den. Konvensjonen stedfester at vi funksjonshemmede skal ha de samme menneskerettighetene som andre, fordi vi som alle andre, er mennesker. Vi skal ikke diskrimineres på bakgrunn av funksjonsnedsettelse. Den sier også noe om hvordan landene kan ivareta rettighetene våre. Men dessverre har vi mange eksempler på at funksjonshemmede i Norge, som i andre land, hver dag opplever at staten bryter våre menneskerettigheter.  

Paneldebatt

Bølet ble avrundet med en engasjerende paneldebatt mellom Cato Brunvand Ellingsen (SV), Erlend Svardal Bøe (H), Ragnhild Male Hartviksen (AP), Suzanne Michelle Rødseth (MDG), Lavrans Kierulf (Frp), Tobias Drevland (Rødt) og Simen Bondevik (Sentrum) og Ulobas politiske rådgiver Martine Eliasson.

Martine Eliasson (politisk rådgiver i Uloba, Suzanne Rødseth (MDG), Cato Ellingsen (SV), Lavrans Kierulf (FRP), Ragnhild Male Hartviksen (AP) og Simen Bondevik (Sentrum). Foto: Finn Ståle Felberg.

Tema for debatten var BPA, borgerstyrt personlig assistanse, og det ble løftet spørsmål om hvorfor blir ikke NOU’en “Selvstyrt er velstyrt” har blitt gitt større prioritet? AP ble konfrontert på hvorfor ikke noe skjer når det kommer frem fra Hurdalsplattformen at CRPD skal inkorporeres i norsk lov.  
Martine Eliasson spurte Høyre-representant Bøe om det ikke var en tabbe å ikke be Regjeringen komme med en Stortingsmelding om BPA våren 2024.