En BPA-ordning hvor vi selv bestemmer

Styremedlemmer i Løvemammaene mener BPA-utvalget og vi som har representert funksjonshemmede, setter barn og unge i fare og hindrer deres likestilling. Vi forstår godt usikkerheten og frykten. Nettopp denne erfaringen har vi tatt med oss inn i utvalgsarbeidet. Vi vil derfor takke for reaksjonen og er glade for samtalene og innspillene vi har fått.

LDO vil ha lov om beslutningsstøtte

[ingress]Likestillings- og diskrimineringsombudet anbefaler at Norge får en egen lov om beslutningsstøtte og ber myndighetene lære av prosjekter som er i gang. Uloba har et slikt prosjekt.[/ingress]

Har det bra på jobb for likestilling

[ingress] Vår rapport, «På jobb for likestilling» viser at 86 prosent av assistentane som er tilsett i Uloba har eit godt psykososialt arbeidsmiljø. [/ingress]

Med BPA kan Sanna delta på lik linje

[ingress]Familien valgte BPA så datteren kunne leve et likeverdig og selvstendig liv, forteller Karianne Nes. Valget falt på Uloba på grunn av andelslagsmodellen, fleksibiliteten og fokuset på likeverd.[/ingress]

– Vi er borgere og lever hele liv

[ingress]De som skal gi bistand til folk med psykososiale funksjonsnedsettelser ser ikke samfunnet rundt den det gjelder. Vi må minne hverandre på hva det innebærer å ha borgerrettigheter og menneskerettigheter, sier stolthetsprisvinner Odd Volden.[/ingress]

Frihet til å ta egne valg

[ingress]Da Morten Tangen og kona skulle søke om BPA for sin datter, var det viktig å ha frihet til å styre selv.[/ingress]