Skansgård-forelesningen 2022

Hør hvordan funksjonshemmede med assistansebehov har det i Norge nå.

Dato
17. okt 10:00 - 12:30
Sted
Tollbugata 114, Drammen
Egil Skogseth innlegg på scene

På Skansgård-forelesningen formidler Uloba funn fra den rykende ferske rapporten «Tilstandskartleggingen 2022». Rapporten går kommunenes forvaltning av BPA etter i sømmene. Forelesningen vil gi deg kunnskap om effektene av BPA-forvaltningen, og om levekårene til funksjonshemmede med assistansebehov i Norge. Meld deg på Skansgård-forelesningen i skjemaet under.

Dersom du ønsker å følge arrangementet digitalt kan du gjøre det her (lenke) 

Program for Skansgård-forelesningen 2022

Del 1

Skansgård-forelesningen 2022: «BPA skulle bidra til likestilling. Hva skjedde?»

Bente Skansgård introduserte BPA til Norge som en radikal motsats til tradisjonelle omsorgstjenester. Hvordan har norsk sosial- og helsepolitikk formet ordningen de siste 29 årene? Hvordan er tilstanden for BPA-forvaltningen, og dem som har ordningen, i 2022?

Forelesere: Laila Bakke og Egil G. Skogseth. 

Begge to jobber som seniorrådgiver analyse og statistikk i Uloba.

Pause

Del 2

«Kraften i en ny BPA-politikk basert på menneskerettighetene»

Regjeringen vil foreslå at Stortinget innlemmer FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i norsk lov i denne stortingsperioden. CRPD forplikter Norge til å sikre funksjonshemmede nødvendig personlig assistanse.

«Hva skal til for at framtidens BPA-lovgivning vil være i tråd med forpliktelsene som følger av CRPD?

Innleder: Kjetil Mujezinovic Larsen, professor i rettsvitenskap ved UiO.

«Hvem får ikke delta på demokratiets dansegulv når retten til personlig assistanse uteblir?»

Innleder: Eivind Digranes, Representant for Norges institusjon for menneskerettigheter

Del 3 

Debatt: «Hvordan blir framtidens BPA-politikk?»

Hva kan vi lære av BPA-politikken som har blitt ført i Norge de siste 29 årene? 

Er det fremdeles enighet om at BPA må bli et reelt og substansielt verktøy for likestilling av funksjonshemmede?

Hva mener politikerne om forslagene i BPA-utvalgets NOU 2021:11 «Selvstyrt er velstyrt»?

Skal framtidens BPA-lovgiving sikre alle funksjonshemmede med assistansebehov muligheten til å nyte sine menneskerettigheter? 

Panelet:

Sylvi Listhaug (FrP), partileder og stortingsrepresentant. 

Hildegunn M. T. Seip (MDG), sosialpolitisk talsperson og lokalpolitiker i Kristiansand

Anne Kristine Linnestad (H), stortingsrepresentant, Kommunal- og forvaltningskomiteen 

Kathy Lie (SV), stortingsrepresentant, Familie- og kulturkomiteen

Per Olaf Lundteigen (Sp), stortingsrepresentant, Arbeids- og sosialkomiteen.

Ordstyrer: Mone Celin Skrede, kommunikasjonsrådgiver i Uloba.


Etter forelesningen er det mulig å delta på den offisielle åpningen av Medlemmenes hus. Les mer om åpningen her.

Transport

Vi har satt opp gratis shuttlebuss (Freedom Express) fra Drammen togstasjon til hovedkontoret hele dagen. Se etter Uloba roll-up på baksiden av togstasjonen, ved rundkjøringen. Shuttlebussen går kontinuerlig fra kl. 09.00 til kl. 17.00. 

Dersom du har behov for å kjøre bil til arrangementet finner du parkeringsvakter som hjelper til på parkeringsplassen. 

Har du noen spørsmål knyttet til innholdet i dagen,  
ta kontakt med seniorrådgiver i Samfunnspolitisk avdeling i Uloba,
Egil G. Skogseth. 

Telefon + 47 32 88 24 56 

E-post: esk@uloba.no 

 
For spørsmål om påmelding kan du kontakte Jeanette Siren. 

Telefon: + 47 32 88 23 12

E-post: jsi@uloba.no