Funkistimen – Sterke kvinner!

Dato
7. mar 18:00 - 19:00

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Selv om vi er kommet langt på vei til et likestilt samfunn, henger vi funksjonshemmede langt etter til å kunne leve frie og likestilte liv.

Er du kvinne og funksjonshemmet, er du ekstra utsatt for diskriminering. Funksjonshemmede kvinner blir fortalt at de ikke bør få barn. Funksjonshemmede mødre blir truet med barnevernet hvis de ber om assistanse til praktiske gjøremål i hverdagen. Kvinner får hjelpemidler til å være hjemme, mens menn får hjelpemidler til å delta i samfunnet. 

I denne funkistimen skal vi snakke om hvorfor funksjonshemmede kvinner har dårligere økonomiske levekår enn ikke-funksjonshemmede kvinner. 
Du vil høre tall fra tilstandskartleggingene som vi årlig gjennomfører. Et tidligere funn er at kvinner får færre BPA-timer enn menn. Funnene vil bli presentert av vår seniorrådgiver Laila Bakke.

Vi inviterer deg til å tenke høyt om hvordan vi skal løse dette samfunnsproblemet. Du får mulighet til å stille akkurat de spørsmålene du sitter med.

Her logger du deg på.

Du kan lese mer om konseptet Funkistimen her.

En kveld i måneden inviterer vi deg til samtale om aktuelle tema, både funkispolitikk og annet som er viktig for livet vårt og vår likestillingskamp. Om du ikke har mulighet til å delta denne gangen, vil du få flere sjanser.