Førstehjelpskurs 25.september

Sted: The Edge, Tromsø

Kurset holdes fra kl. 17.00 til kl. 21.00 med enkel servering kl. 19.00.

Det er begrenset antall plasser pr. kurs, og vi tar derfor forbehold om plass ved påmelding.

Alle har utbytte av et førstehjelpskurs.
Man behøver ikke å kunne utføre førstehjelp selv, men kan instruere andre i hva de skal gjøre, f.eks. en personlig assistent. 

Som personlig assistent kan du selv melde deg på. Kurstiden er da ulønnet. Dersom en arbeidsleder ber en eller flere assistenter om å delta, regnes kurset som arbeidstid og skal derfor være lønnet.

Du vil få beskjed ved registreringen om kurset er fullt. Får du denne beskjeden vil du automatisk bli satt på venteliste og motta en e-post dersom du får plass.

Viktig at du gir beskjed dersom du blir forhindret til å komme til kompetanse@uloba.no slik at en på ventelisten kan få din plass.

Utgifter i forbindelse med kurset kan dekkes over driftsbudsjettet ut fra gjeldende rammer beskrevet i håndbøkene. Dersom du har spørsmål; kontakt oss på e-post kompetanse@uloba.no 

Arbeidslederkurs trinn 1 i Tromsø 13-14 september

Arbeidslederkurs in Tromsø på The Edge. Dette kurset er fullbooket.

Kurset arrangeres på The Edge, Kaigata 6, Tromsø, tirsdag 13. september klokka 11-18 og onsdag 14. september klokka 10-17.

Du melder deg på dette kurset ved å sende e-post til følgende adresse:  kompetanse@uloba.no
Ta gjerne kontakt med Team Kurs og Kompetanseutvikling hvis du har spørsmål om kurset, på samme e-post adresse:  kompetanse@uloba.no

Førstehjelpskurs i Tromsø 12 .september

Alle har utbytte av et førstehjelpskurs.
Man behøver ikke å kunne utføre førstehjelp selv, men kan instruere andre i hva de skal gjøre, f.eks. en personlig assistent.  

Uloba Independent Living Norge arrangerer gratis førstehjelpskurs i regi av Røde Kors.

Som personlig assistent kan du selv melde deg på. Kurstiden er da ulønnet. Dersom en arbeidsleder ber en eller flere assistenter om å delta, regnes kurset som arbeidstid og skal derfor være lønnet. Arbeidsleder er i disse tilfellene ansvarlig for påmeldingen.

Utgifter i forbindelse med kurset kan dekkes over driftsbudsjettet ut fra gjeldende rammer beskrevet i håndbøkene. Dersom du har spørsmål; kontakt oss på e-post kompetanse@uloba.no .

Det er begrenset antall plasser pr. kurs, og vi tar derfor forbehold om plass ved påmelding.
Du får endelig beskjed dersom du har fått plass.