Førstehjelpskurs i Tromsø 12 .september

Uloba Independent Living Norge arrangerer gratis førstehjelpskurs i regi av Røde Kors.

Dato
12. sep 17:00 - 21:00
Sted
Clarion Hotel The Edge, Tromsø

Alle har utbytte av et førstehjelpskurs.
Man behøver ikke å kunne utføre førstehjelp selv, men kan instruere andre i hva de skal gjøre, f.eks. en personlig assistent.  

Som personlig assistent kan du selv melde deg på. Kurstiden er da ulønnet. Dersom en arbeidsleder ber en eller flere assistenter om å delta, regnes kurset som arbeidstid og skal derfor være lønnet. Arbeidsleder er i disse tilfellene ansvarlig for påmeldingen.

Utgifter i forbindelse med kurset kan dekkes over driftsbudsjettet ut fra gjeldende rammer beskrevet i håndbøkene. Dersom du har spørsmål; kontakt oss på e-post kompetanse@uloba.no .

Det er begrenset antall plasser pr. kurs, og vi tar derfor forbehold om plass ved påmelding.
Du får endelig beskjed dersom du har fått plass.