Uloba Independent Living

Uloba er den største tilretteleggeren av Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norge. Vi er en pådriver for å sikre at vi funksjonshemmede får den hverdagen vi selv ønsker.

Bli med å feire mangfoldet!

Independent Living-festivalen braker løs 9. og 10. juni!

Uloba er en Independent Living-organisasjon.

Independent Living handler om å sikre funksjonshemmedes rett og mulighet til å ha kontroll over sitt eget liv, til å gjøre egne valg, treffe selvstendige beslutninger og delta på alle samfunnets arenaer. 

Ung mann og kvinne, begge i rullestol, sitter på uterestaurant og drikker brus med kamerat.
1900
Uloba har 1900 medlemmer.
111
Vi har 111 årsverk i administrasjonen.
7000
Cirka 7000 er assistenter i Uloba.

Aktuelle saker

Arbeidsledere i Oslo er strålende fornøyde! 

I begynnelsen av januar ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant arbeidslederne våre i Oslo, der vi ba om tilbakemelding på vår tjeneste. Vi har nå fått svar på spørreundersøkelsen, og er stolte over resultatene.  På påstanden «Jeg opplever at Uloba tilrettelegger for at jeg selv kan styre BPA-ordningen jeg er arbeidsleder i», svarte 82,6% at…

Utlysningen på Øvre Romerike er trukket tilbake!

Utsikten sørover fra toppen av branntårnet på Mistberget, Øvre Romerike. Foto: Tommy Gildseth Ordføreren i Nannestad, Hans Thue, tok umiddelbart tak, da Lars Rovik Ødegård gjorde han oppmerksom gjennom et FB-innlegg om denne saken. Thue har sammen med ordførerne i Gjerdrum og Eidsvoll fått stoppet prosessen.Det betyr at saken nullstilles og tas opp igjen med…