20 millioner til funksjonsassistanse

Stolthetsparaden 2023. Festivalgjengere med parolen “Stolt funkass”. Foto: Simen Kjelsrud

I det reviderte statsbudsjettet vil regjeringen øke potten til funksjonsassistanse med 20 millioner kroner.

Det foreligger nå en flertallsinnstilling , men det blir først offisielt vedtatt på Stortinget førstkommende fredag. Dette betyr at det vil bli mulig å søke funksjonsassistanse fra Nav igjen.

Vi hjelper deg

Uloba står klar til å hjelpe deg i gang. Følg også med her på våre nettsider, det kommer mer informasjon og vår kommentar om saken. 

I mai var potten til funksjonsassistanse, assistanse i arbeidslivet for funksjonshemmede nemlig brukt opp, ifølge NAV  (https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/nyheter-hele-landet/stans-i-tildeling-av-funksjonsassistanse-til-nye-brukarar). 

– Jeg er svært opprørt over at potten er tom så tidlig på året. Tilskuddsordningen er viktig for å sikre et inkluderende arbeidsliv, og jeg forventer at budsjettpartnerne finner rom til å øke denne når de nå forhandler om revidert budsjett. Dette er viktig for å sikre flest mulig den inkluderingen arbeidslivet gir, kommenterte Aage Gjesdal, konstituert nestleder i Uloba og leder for Samfunnspolitisk avdeling, da saken ble kjent fra NAV.

https://www.uloba.no/full-stopp-i-nye-funkass-ordninger/