– Vi er en del av mangfoldet

Under siste fysiske Pride-parade før pandemien, i 2019, deltok flere funksjonshemmede på egen flåte. Bildet viser en prideflåte fylt av fargerike, glade funksjonshemmede, med flagg og paroler. På siden av flåten henger et stort banner, der det står «Universell kjærlighet», omgitt av regnbuefarger. Foto: Privat

Det er flere skeive personer blant funksjonshemmede. En del av disse vil selvsagt ønske å delta i helgens Pride-arrangement i Oslo.

Gjennom lørdagens regnbuetog og solidaritetsmarkering i Oslo feires mangfoldet. Det er mange måter å bryte med normer på, noen bryter med flere enn andre. Noen er både funksjonshemmet og har en LHTBQIA-identitet. En del av oss vil ønske å delta i Pride, på lik linje med andre.

Fest og protest

Mange vil ha behov for assistanse for å kunne delta i Pride. BPA – Borgerstyrt Personlig Assistanse – ble skapt av funksjonshemmede selv for at vi skulle kunne delta i samfunnet på lik linje med alle andre.

Henriette Nielsen er politisk rådgiver i Uloba og sitter i sentralstyret i FRI (foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) (lenke). Hun har deltatt i Pride mange ganger.

– Noe av det jeg liker med BPA er at vi kan velge assistenter som er komfortable med vår seksualitets- og kjønnsidentitet, forteller Nielsen. Vi kan finne assistenter som selv er skeive og er komfortable med å være i skeive rom.

Henriette Nielsen

Politisk rådgiver, Uloba

Hva betyr Pride for deg personlig?

– Det betyr både fest og protest. Tidligere har det betydd mest fest. Under Pride feirer jeg mangfoldet i samfunnet og mangfoldet av venner jeg har. Etter det som skjedde 25. juni [angrepet på London Pub i Oslo] har Pride i større grad også blitt protest for meg.

Sammensatt diskriminering

Nielsen synes det er viktig å protestere mot de fordommene som er i samfunnet, spesielt den sammensatte diskrimineringen man møter som skeiv funksjonshemmet.

Kan du fortelle mer om den sammensatte diskrimineringen?

– Det er ofte sånn at storsamfunnet ikke ser på funksjonshemmede som noen som tilhører kjønns- og seksualitetsmangfoldet. Enten blir identiteten vår som skeiv utvisket av majoritetssamfunnet, og man blir bare sett på som funksjonshemmet, eller så blir man sett på som for skeiv av funksjonshemmedes organisasjoner. Du er for funksjonshemmet for den skeive bevegelsen og for skeiv for funksjonshemmet-bevegelsen. Og du bryter med for mange normer for befolkningen for øvrig.

Nielsen mener at man dermed ender opp med å ikke passe inn noe sted. I tillegg til å møte mange fordommer ute i storsamfunnet, møter mange skeive fordommer i helsevesenet.

– Du må gå inn igjen i skapet når du kommer på sykehus, hjemmesykepleien eller sykehjem. Helsevesenet er fortsatt i stor grad homofobisk og transfobisk.

Assistenter som passer inn i livet ditt

– Noe av det jeg liker med BPA er at vi kan velge assistenter som er komfortable med vår seksualitets- og kjønnsidentitet, forteller Nielsen. Vi kan finne assistenter som selv er skeive og er komfortable med å være i skeive rom.

Da får du assistenter som passer inn i ditt liv, poengterer hun, i motsetning til veldig mange av de tradisjonelle helse- og omsorgstjenestene.

– Med BPA er det mulig å delta i Pride fordi det er du selv som bestemmer når assistenten skal jobbe, hva assistenten skal gjøre, hvor assistansen skal utføres og hvem som skal assistere deg. Dermed har du full kontroll over hva som skal skje.

– Er du komfortabel med livet mitt?

Nielsen synes det er viktig at hva en potensiell assistent er komfortabel med, avklares allerede i intervjufasen.

– Man kan for eksempel spørre:

  • Ville du vært komfortabel med å stå på en flåte gjennom Oslos gater? 
  • Ville du vært komfortabel med å stå og danse midt oppå en trailer?
  • Ville du vært komfortabel med å være med på skeive utesteder?
  • Ville du vært komfortabel med å sitte på nabobordet mens jeg er på date med en dame?

Da spør jeg ikke direkte: er du skeiv? Men jeg spør: er du komfortabel med livet mitt?

Hun nevner også at man kan skrive i stillingsannonsen at man oppfordrer LHBTQIA-personer til å søke.

– Det å ha en skeiv assistent vil på mange måter være en fordel for de av oss som er skeive selv.

Uloba deltok i 2019, og skulle også i 2022 delta i Pride-paraden. Bildet viser fronten på en trailer, dekorert med et banner med flere av logoene til funksjonshemmedes organisasjoner. På midten i front, ser vi Ulobas Frimann. Den kjente logoen er i 2022 blitt byttet ut med en logo uten kjønnsuttrykk, ved navn Spydspissen.

Viktig å feire mangfoldet

På hvilken måte er det viktig at funksjonshemmede deltar i Pride?

– Jeg tenker at det er viktig at funksjonshemmede deltar for å vise at vi er en del av mangfoldet, også når det kommer til kjønnsidentitet og seksualitetsmangfold. Det er fort gjort å tenke at funksjonshemmede er aseksuelle. Noen er jo det også, men alle har en seksualitet. De av oss som har en funksjonsnedsettelse kan være transpersoner, ikke-binære, menn, kvinner og alt imellom, men folk antar ofte at man er en cis-person [person som identifiserer seg som det kjønnet man er født med].

Er det stor takhøyde i det skeive miljøet?

– Det har vært barrierer i det skeive miljøet når det kommer til tilgjengelighet og holdninger. Til tider er det et veldig kroppsfokus i den skeive bevegelsen. Når kroppen din bryter med de normene, faller man fort på utsiden. Eller så kan det hende at den møteplassen du har lyst til å delta på ikke er universelt utformet. Eller kanskje du ikke har assistansetimer nok til å ha med deg assistent når du skal ut.

Bildet viser et Pride-flagg som vaier på vei forbi høye bygninger. Over flagget står teksten: Kjærleiken er alltid universelt utforma.

Viktig å være synlig

– Holdningene i den skeive bevegelsen har blitt bedre de siste årene, men det er fortsatt en lang vei å gå. Nå er funksjonshemming blant annet nevnt i programmet til FRI, og det er en større bevissthet med hensyn til funksjonshemming i den skeive bevegelsen enn tidligere.

En av grunnene til at Nielsen gikk inn i sentralstyret til FRI for to år siden var nettopp å få inn større bevissthet rundt funksjonshemming i miljøet. Da begynte også FRI å jobbe mye mer strukturert med sammensatt diskriminering. Altså at noen har flere enn ett diskrimineringsgrunnlag, som for eksempel å være både skeiv og funksjonshemmet.

Tror du vi kan inspirere hverandre, den skeive bevegelsen og funksjonshemmede?

– Ja, jeg tror vi har noe å lære av hverandre gjennom å være en del av en større borgerrettsbevegelse. Vi kan hente virkemidler fra hverandre.

Nielsen forteller at det er noen virkemidler som har fungert i den skeive bevegelsen, og noen som har fungert i funksjonshemmet-bevegelsen. Hun mener at det er viktig å utforske om vi kan låne av hverandre.

Har du et eksempel?

– Jeg tror at mye av det den skeive bevegelsen gjør i forhold til synlighet også er viktig i vår bevegelse. Sånn som at vi har Stolthetsparaden, og viser hvor synlige vi er i bybildet.

Les flere aktuelle saker her (lenke)!

Les mer om BPA her (lenke)!