Varme funn i kalde desemberdager

En lykt med varmt lys henger utenfor et snødekt hus. Det er snø på bakken, på trærne og langs den grå husveggen. Lykten er dekket med snø og is, og det varme lyset skinner imot oss.

Hvert år gjennomfører Uloba en tilstandskartlegging for å dokumentere ståa hos funksjonshemmede med assistansebehov. Dette er blant annet med på å danne grunnlaget for vårt politiske arbeid, og da må vi vite hvor skoen trykker, både positivt og negativt. I spørreundersøkelsen lurer vi på hvordan Uloba-medlemmer og andre som har assistanse gjennom Uloba egentlig har det.

Tilstandskartleggingen 2022 ble gjennomført i januar, og nå som julefreden senker seg vil vi gjerne dele noen positive funn. De samme funnene går igjen i Tilstandskartleggingen fra de foregående årene. 

Noen husker kanskje at det ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i november og desember i år (2022). Denne legger grunnlaget for rapporten Tilstandskartlggingen 2023. 

Les mer om bakgrunnen for undersøkelsen og hele Tilstandskartleggingen 2022 her.

Selvstendighet og frihet

– Funn fra Ulobas spørreundersøkelse viser at for mange funksjonshemmede med assistansebehov er BPA avgjørende for kunne leve gode liv, sier Laila Bakke og Egil G. Skogseth. De jobber som seniorrådgivere i Uloba – Independent Living Norge, og har skrevet rapporten Tilstandskartleggingen 2022.

Nesten alle som har svart på undersøkelsen mener at: 

  • Livet har blitt bedre med BPA
  • Det er mulig å bestemme hvordan egen hverdag og livet hjemme skal være
  • BPA bidrar til selvstendighet
  • BPA gjør det mulig å delta mer og bli mer sosial
  • BPA gjør det enklere å ivareta egen helse
  • BPA gjør det mulig å selv bestemme hvor en vil bo
  • BPA gjør at nærmeste familie ikke må trå til som assistenter 

BPA gjør at jeg kan leve

I spørsmålet om hvordan BPA-ordningen fungerer for deg, fikk vi mange sterke svar. Et av dem var: 

– Det gjør at jeg kan leve. Ikke som det offentlige vil, men som jeg vil. 

Bedre livskvalitet

Mange forteller også at BPA bedrer livskvaliteten og gir frihet til å bestemme over seg selv og eget liv. Flere nevner også ordet selvstendighet og muligheten til å bidra i hjemmet, holde kontakt med venner og familie, være med på aktiviteter og å være ute. 

– BPA får meg ut av hjelpeløshet, er det en som sier. 

En annen respondent sier: 

– Jeg har friheten til å gjøre det jeg vil, når jeg vil og velger hvilken assistent jeg vil ha med på forskjellige ting. 

Flere nevner også energibruk: 

– BPA gjør at jeg slipper å bruke opp all energi og heller fokusere på å gjøre de tingene som er viktigst for meg. 

Trygghet og forutsigbarhet

Trygghet og forutsigbarhet er også gjennomgangere blant svarene. Det at man selv velger egne assistenter og vet hvem som kommer i flere uker fremover gjør hverdagen forutsigbar. 

– BPA gir meg mulighet til å arbeide og delta i samfunnet. Jeg er en aktiv borger og lever et ganske ordinært liv, forteller en respondent. 

Mange oppsummerer med at BPA gjør livet rett og slett gjør livet enklere å leve. Med dette går vi inn i høytiden med et smil om munnen og stor tro på BPA-året 2023. 

Nærbilde av et juletre med julelys.