Uverdige avslag på Løvebakken

Mari Storstein og Geir Lippestad leser uverdige avslag.
Foto: Thomas Myhre

Fredag i forrige uke arrangerte Partiet Sentrum en opplesning av uverdige avslag funksjonshemmede har fått på søknader om assistanse fra kommunen.
Arrangementet foregikk på Eidsvolds plass foran Stortinget, og Uloba var selvfølgelig til stede.

Tilhørerne ble møtt med sterke fortellinger om hvordan det oppleves å få avslag på grunnleggende tjenester fra det offentlige. Blant de som var til stede var Geir Lippestad, førstekandidat for Partiet Sentrum Oslo, som ledet arrangementet. Med var også andrekandidat Guro Helene Bondevik, tredjekandidat Simen Bondevik og fjerdekandidat Mari Storstein.

Krenker privatlivets fred

En hel rekke med skuespillere, politikere og kulturpersonligheter hadde møtt opp for å lese utdrag fra avslag på BPA-søknader. I avslag fra kommuner blir funksjonshemmede bedt om å organisere livet sitt sånn at man ikke får et større assistansebehov enn nødvendig. Man blir møtt med stoppeklokke-vedtak der ulike gjøremål måles ut på minuttet. Noen kommuner har observert søkere over natta for å måle ut assistansebehovet, og andre ber folk trene på å være mer selvstendig med sikte på å avslutte tjenesten. 

Må rettferdiggjøre et likestilt liv

Regissør Mari Storstein snakket om kampen man må stå i for å rettferdiggjøre at man skal få leve livet sitt som alle andre, og hvordan hun frykter at hverdagen kan endre seg bare fordi hun nå skal bytte bydel i Oslo og må søke om BPA på nytt. Det er mange som har byttet bydel i Oslo som har mistet hele eller deler av BPA-vedtaket sitt. Storstein sier at i og med at BPA er kommunalt forvaltet, er det opp til kommunen eller bydelen å bestemme, og det skaper enorme forskjeller. 

Andreas Henden leser opp et uverdig avslag sammen med Geir Lippestad.
Foto: Thomas Myhre

Flere som har BPA deltok og fortalte at de har fått reduksjon i vedtakene sine da de flyttet mellom bydeler eller kommuner. Noen er avhengig av nærpersoner for å få hverdagen til å gå rundt. Andre flytter fra en kommune til en annen og opplever å få vedtaket sitt halvert eller tatt bort. «Det betyr at funksjonshemmede ikke kan flytte dit de vil,» sa Andreas Henden fra Tønsberg.

Burde vært en selvfølge

Elisabeth Monrad Wilhelmsen, også fra Partiet Sentrum og funksjonshemmet, fortalte at uten BPA hadde hun ikke kunnet jobbe.

«Jeg hadde ikke kunnet bidra, være politiker, og være barnevakt for tantebarna mine. Det burde være en selvfølge at alle skal få den assistansen de trenger. Jeg trenger BPA for å være i jobb fordi assistentene mine er mine armer og bein, så jeg kan leve et helt fritt liv», sa hun.

Under følger en liste over uverdige avslagsgrunner som ble lest opp på fredag:

 • Tiden fram til BPA-vedtaket avvikles kan du bruke på å trene på å være mer selvstendig og planlegge avvikling av tjenesten.
 • Du må organisere livet ditt på en måte som gjør at du ikke får et større assistansebehov enn nødvendig. For rengjøring kan du anskaffe robotstøvsuger.
 • Her i bydelen gir vi en dusj i uka. Den tiden det tar å lage mat er den samme tiden det tar å varme opp en Fjordland-middag. Kommunen innvilger ikke assistanse i ferier.
 • Dagligvareinnkjøp gir kommunen ikke bistand til. Det finnes butikker som ordner med dette.
 • Kvinne kommer tilbake etter å ha studert utenbys og må søke om BPA på nytt. Bydelen vil da observere kvinnen og kjæresten på soverommet på natten. Det etterstrebes at slike observasjoner gjøres i brukerens vante omgivelser.
 • Det er du selv som har valgt å skaffe hund, så du må bruke hundefrisør. Det er ikke alle som driver med håndarbeid. Du kan ikke forvente å få assistanse til noe sånt.
 • Hvis du tisser på deg, kan du vente en time på å få hjelp. Hvis du skal ha hjemmelagd middag mer enn én gang i uka, kan du bruke timen du har fått til fritidsaktivitet. Du kan helt fint spise frokost med boblejakken på.
 • Du er kvinne i fruktbar alder, men vi har ingen opplysninger om bruk av prevensjonsmidler som reduserer eller stopper menstruasjonen. Da forutsetter vi at du har menstruasjon.
 • Kvinne søker BPA til toalettbesøk. Svar fra kommunen: du kan bruke bleie.
 • Du kan jo spørre naboen om å hente i barnehagen. 
 • Vi føler at du er motvillig til å benytte deg av velferdsteknologiske løsninger
 • I vår bydel får du bare overnatte utenfor kommunen i fem uker per kalenderår, uten å skrive en spesiell søknad. Vask av leilighet en gang hver tredje uke er et forsvarlig nivå.
 • Mann søkte om 36 timer BPA per uke, blant annet for å kunne fylle foreldrerollen. Han skriver i søknaden: jeg har en liten datter på seks år som krever sitt i det daglige. Jeg ville gjerne følge henne litt mer opp i fysisk aktivitet. Svar fra kommunen: Bistand til å følge opp din datter på fritidsaktiviteter gis av Mestringsenheten.
 • Assistanse i forhold til barn skal vurderes hvert år. Det antas at hjelpebehovet vil avta etter hvert som barnet blir mer og mer selvhjulpent. Det forventes at behovet faller bort i løpet av barneskoletiden.
 • Selv om du opplever deg selv som far for barnet, utløser det ingen rettigheter i forhold til barnet. Derfor kan det ikke gis assistanse til omsorg for dette barnet