Utlysningen på Øvre Romerike er trukket tilbake!

Utsikten sørover fra toppen av branntårnet på Mistberget, Øvre Romerike. Foto: Tommy Gildseth

Da ordførerne i de ulike kommune på Øvre Romerike ble kjent med innholdet i BPA-konsesjonen dro de umiddelbart i nødbremsen.


Ordføreren i Nannestad, Hans Thue, tok umiddelbart tak, da Lars Rovik Ødegård gjorde han oppmerksom gjennom et FB-innlegg om denne saken. Thue har sammen med ordførerne i Gjerdrum og Eidsvoll fått stoppet prosessen.

Det betyr at saken nullstilles og tas opp igjen med utgangspunkt både i lovgivning (vilkårene for BPA i lov og retningslinjer, samt i kommunelovens bestemmelse om medvirkning) og i hva som er den politiske vilje og internsjon med BPA-ordningen. Takk til ordføreren i Nannestad som resolutt gjorde noe, og takk til de andre kommunene som stiller seg bak dette.


Vi gjennomfører uansett det planlagte møte på onsdag kveld – dette er viktig å følge opp!
Bli med:

https://www.facebook.com/events/1307754093340913