Ulobas deltakelse på «Nordic Network on Disability Research Conference»

Denne uken representerer våre seniorrådgivere for analyse og statistikk, Laila Bakke og Egil Gullestad Skogseth, Uloba på forskningskonferansen «Nordic Network on Disability Research Conference, sammen med kolleger fra Island og Sverige. 

Konferansen holdes i år for 16. gang og samler forskere, beslutningstakere, aktivister og praktikere. Dette er et ypperlig forum for nordisk og internasjonalt samarbeid innen forskning funksjonshemminger. Det legges frem et bredt spekter av bidrag som anvender sosiale, politiske, kulturelle, historiske, filosofiske og menneskerettsperspektiver på studier om funksjonshemming.

Møte med STIL og NPA – dannelsen av Nordic Competence Centre for Personal Assistance

Laila Bakke og Egil Gullestad Skogseth sammen med representanter fra NPA og STIL.

Tirsdag hadde Laila og Egil et møte med Jonas Franksson og Jessica Smaaland fra STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige), og Erna Eiríksdóttir, Hjörtur Örn Eysteinsson, Rúnar Björn Herrera Þorkelsson fra NPA MIÐSTÖÐIN.

Møtet var det første etter at det ble etablert et nordisk nettverk for Independent Living-organisasjoner i 2019 (grunnet pandemi blanet annet). Møtet ble holdt i NPA MIÐSTÖÐIN sine lokaler.

Status med tanke på BPA-politikk i våre tre land var på agendaen. Det ble utvekslet idéer og erfaringer, og det ble foreslått at alle de nordiske landenes Independent Living-organisasjoner går etableres et felles nordisk kompetansesenter for personlig assistanse. Sistnevnte ble foreslått av Uloba, og både NPA og STIL var positive til å etablere Nordic Competence Centre for Personal Assistance. 

Planen videre er å invitere alle nordiske Independent Living-organisasjoner til å være med i samarbeidet om kompetansesenteret. 

Nothing about us without us!

Møtet mellom Uloba, STIL og NPA var en viktig arena for samarbeid og erfaringsutveksling da alle er Independent Living-organisasjoner med samme ideologi. Nothing about us without us! 

Funksjonshemmede må snakke sin egen sak, ha kontroll og ta ansvar for eget liv og handlinger, og delta i samfunnet ut fra egne forutsetninger. For å oppnå dette må vi organisere oss, dele erfaringer, støtte og lære av hverandre, på tvers av landegrenser.

Flere oppdateringer fra konferansen kommer.