Ulobas BPA-assistentundersøkelse 2024 –Takk for at du svarte

Bihayo / Agnete Brun
Takk for at du svarte!

Tusen takk for at akkurat du deltok på Assistentundersøkelsen 2024 

Assistentundersøkelsen gjennomføres hvert år blant alle våre assistenter, for å sikre et godt arbeidsmiljø og gjøre oss i stand til å forbedre oss der vi kan. Vi ønsker å uttrykke vår dype takknemlighet til hver eneste assistent som har svart på undersøkelsen.  

I år deltok hele 1700 assistenter. Det er ny rekord. Svarene gir oss uvurderlig innsikt i utfordringene og glede knyttet til assistentrollen, og gir oss et tydelig bilde på hvor og hvordan vi kan forbedre oss som arbeidsgiver.  

Den store økningen i antall deltakere viser en kollektiv vilje til å forme egen arbeidshverdag og gjøre den enda bedre.   

Vi har trukket ut ti heldige assistenter som vil motta en premie i posten som takk for besvarelsen.  

Funnene i assistentundersøkelsen vil bli presentert i en rapport som vil være tilgjengelig for assistenter og andre interesserte.