Uloba søker ikke BPA-kontrakt i Surnadal

Surnadal kommune bryter med Stortingets intensjon om hva Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er og skal være.

Det er med tungt hjerte vi har besluttet ikke å søke kontrakt i Surnadal. Et viktig grunnprinsipp i BPA er at tjenestemottakeren selv skal finne sine egne assistenter. I Surnadal ønsker kommunen å ha et ord med i laget. Arbeidslederen skal ikke alltid få velge fritt hvem man vil ha som assistent.

Vi er glade for endringen på ett viktig punkt

I den opprinnelige utlysningen forbeholdt Surnadal kommune seg retten til å innkalle assistenter til samtaler. Dette er en direkte inngripen i BPA-mottakerens rett til selv å bestemme over eget liv og i strid med Helsedirektoratets håndbok for BPA. Etter press fra Uloba har nå kommunen endret dette. Arbeidsledere i Surnadal skal være BPA-ordningens daglige leder, og skal ha den daglige dialogen med sine assistenter uten at kommunen plutselig griper inn. Dette er et viktig punkt, og helt avgjørende for enhver som ønsker seg BPA. Vi er stolte og glade for at vi har fått endret dette punktet.

Men det er dessverre ikke nok til at vi kan levere et tilbud.

Snevrer inn arbeidslederrollen

Surnadal kommune snevrer i denne kontrakten inn arbeidslederrollen. Lederen får for eksempel ikke selv det fulle ansvaret for hvem som vikarierer når assistenten er syk. Det betyr at du selv ikke får bestemme hvem som kommer inn i hjemmet ditt.

Stortinget har presisert at BPA ikke er helsehjelp. Likevel søker kommunen etter leverandører som kan tilby fagutdannede assistenter. Om tjenestemottaker selv får ha en mening om han eller hun vil assisteres av en helsefagarbeider, miljøarbeider eller sykepleier, er uklart. Uansett utfordrer kommunen her Pasient og brukerrettighetslovens § 4.1 som sier at helsehjelp bare kan gis ved samtykke fra tjenestemottaker.

Uloba søker ikke BPA-kontrakt med Surnadal.

– Dette er ikke BPA, sier Aage Gjesdal i Uloba.

Bildet som er brukt som illustrasjon er hentet fra Wikimedia Commons og er tatt av Cato Edvardsen.