Uloba-gründer Leif Sylling har gått bort

[ingress]Med stor sorg mottok vi i dag budskapet om at Leif Sylling er død.[/ingress]

Med ham er en god kollega og en av høvdingene i funksjonshemmedes likestillingskamp gått ut av tiden.

Leif var eldst blant gründerne i Uloba. Han har vært sentral i utviklingen av BPA, som har gitt flere tusen et friere liv.

Allerede før Uloba ble etablert, var han med i arbeidet for denne likestillingsreformen. Han ble Ulobas første daglige leder, og har siden vært sentral i alt Uloba har drevet med. Dette arbeidet vil vi minnes i ærbødighet og med respekt.

Fikk tilbud om plass på sykehjem

Leif møtte Bente Skansgård under rehabilitering på Sunnaas sykehus. Etter rehabiliteringen fikk Leif tilbud om å bo blant eldre døende mennesker på Frogner sykehjem hjemme i Lier. Men han ville ikke på institusjonen og da foreldrene bygde hus, ble det samtidig innredet en leilighet til Leif. Han flyttet hjem igjen, ti år etter at han hadde flyttet hjemmefra.

Det store gjennombruddet for etableringen av Uloba, inntraff under et nordisk seminar for ryggmarg skadde i Danmark i 1977. Leif var invitert av Bente Skansgård til å delta på seminaret. Her oppdaget de begge at danske funksjonshemmede hadde såkalt personlige hjelpere. Det samme hadde de i Sverige og Finland. Våre oppdagelser i Danmark ble banebrytende, sa Leif senere. Vi så at ordningen med personlige hjelpere fungerte.

Leif var en rollemodell

Ideen om at funksjonshemmede skulle administrere sin egen assistanse møtte stor motstand. Det har vært en lang kamp mot et samfunnssystem som ikke har tradisjon for å se på funksjonshemmede som mennesker fulle av ressurser.

I dag er det først og fremst mennesket, kameraten, det gode smilet, den lune kommentaren vi minnes. Han var rett og slett en fantastisk person og trofast støtte. Han stiftet ikke familie selv, men alle vi eldre i organisasjonen følte at han var som familie for oss.

For meg personlig ble han spesielt viktig, og for mange med meg ble han en viktig rollemodell med all sin erfaring og kunnskap.

Leif ga alltid av seg selv og sto opp for sitt livsverk og de mennesker han møtte. Så både strid og fred vil følge hans minne.

Les portrettintervju med Leif Sylling fra 2016 (lenke).