Tildelinger fra Bente Skansgårds Independent Living Fond

[ingress]Stiftelsens styre avholdt møte 15. april 2021. Det hadde innkommet totalt 20 søknader fra inn- og utland.[/ingress]

Styret vedtok utdeling til 7 søkere fra Ghana, Italia, Litauen, Montenegro, Norge og Sverige. Årets utdeling er på til sammen kr 300.000, og går til både organisasjoner og enkeltpersoner/grupper. Det er som tidligere gitt støtte til politisk påvirkning, nettverksbygging, informasjonsvirksomhet og likepersonsarbeid. Alle som er innvilget støtte blir tilskrevet.