Til kamp mot kommuner som ikke gir oss likestilling

[ingress]Uloba gjør det vi kan for å sikre at BPA-konsesjoner ivaretar vår likestilling. Derfor må vi noen ganger si tydelig ifra, slik vi nå gjør i Nordre Follo.[/ingress]

– Den siste tida har mange kommuner vist med sine utlysninger av BPA-konsesjoner hvorfor BPA ikke hører hjemme i helselovgivningen, sier Stig Morten Skjæran, leder for Personlig assistanse i Uloba.

Han legger til at flere kontrakter også fjerner seg fra standarden for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA).

– Nordre Follo er det ferskeste eksemplet på at kommunen ikke vektlegger kriteriene som er relevante for funksjonshemmedes likestilling. Men det er langt ifra det eneste eksemplet, understreker han.

En BPA-konsesjon er en adgang til å tilrettelegge for BPA i kommunen. Nordre Follo har ikke tildelt Uloba konsesjon for de neste fire årene, men Uloba har klaget på avgjørelsen. Klagen handler ikke først og fremst om at Uloba ikke er gitt konsesjon, men om å sikre funksjonshemmede i Nordre Follo assistanse til å leve fritt og selvstendig.

Meningen med BPA er nettopp at vi funksjonshemmede skal få de samme mulighetene som alle andre, istedenfor å bli umyndiggjort og sykeliggjort.

– Derfor er vi på ballen når vi ser at kommuner har et helseperspektiv på BPA-forvaltningen, sier Stig Morten Skjæran.

Hos Nordre Follo ser vi dette blant annet når kommunen vektlegger at assistentene må få kurs i medisinhåndtering. Dette er noe vi/arbeidsleder selvsagt tilbyr assistentene ved behov, men som regel er det ikke relevant.

I Nordre Follo er det bare tre BPA-tilretteleggere som får konsesjon, slik kommunen har lagt opp konkurransen. Det i seg selv begrenser funksjonshemmedes valgfrihet nok til at vi vanskelig kan snakke om frihet og selvstendighet gjennom BPA.

Vårt ønske for funksjonshemmede i Nordre Follo er at kommunen lyser ut ny konkurranse med relevante konsesjonskriterier.

– For hele landet ønsker vi at BPA løftes ut av helselovgivningen, og her har vi nå store forventninger til det offentlige BPA-utvalget, sier Stig Morten Skjæran.

Han har også formulert Ulobas innspill til BPA-utvalget (lenke).