TEDx-foredragsholder med BPA

Torfinn Opedal håper at fremtidens Borgerstyrte personlig assistanse ikke er begrenset til hva kommunen synes er riktig å bruke BPA til.

–  BPA er viktig for at jeg skal kunne føle meg som et likeverdig medlem av samfunnet og fungere som en selvstendig person, sier Torfinn Opedal.

Han er taekwondo-utøver og foredragsholder.

–  Foredragene handler om min historie og om at alt er mulig hvis man legger viljen til

Se Torfinn Opedals TEDx-foredrag på Youtube (lenke).

For ham er dette mulig fordi han har BPA. I tillegg kan han gå turer, bake horn eller rundstykker og handle klær og vite hva han handler selv om han ikke ser.

–  Nylig var jeg på tur til Trondheim med assistenter. Jeg har mange venner der. På turen kunne jeg gå på kafeer og møte mennesker, forteller han.

–  Hva mener du er viktig for fremtidens BPA?

–  Det burde være en nasjonal standard og ikke opp til hver kommune å bestemme hvor mye BPA hver enkelt kan få. Og assistansen burde ikke være begrenset til hva kommunen synes det er riktig å bruke assistansen til!