Rammer og rettigheter (2021)

Forfatter: Kjetil Mujezinović Larsen Professor i rettsvitenskap (Ph.D.)

Utdrag fra rapporten

CRPDs betydning for norsk lovgivning om brukerstyrt personlig assistanse har ikke blitt utførlig vurdert av lovgiver, men det legges generelt til grunn at lovgivningen er i samsvar med konvensjonen og at rettighetsfestingen i 2014 var ment å oppfylle konvensjonens intensjon.