Mitt liv – mitt ansvar (2018)

Forfatter: Uloba Independent Living SA

Publisert: 2018

Vår rapport viser hvordan mer enn 700 funksjonshemmede opplever den nye hverdagen. Deres beretning avslører at rettighetsfesting med hjemmel i helse – og omsorgslovgivningen har rasert BPA som et likestillingsverktøy.

Jeg er rullestolbruker og har et stort
assistansebehov.

Nå har kommunen redusert
vedtaket mitt fra 14 til 8 timer BPA/uke, selv om
det ikke er noen endring i assistansebehovet mitt.
Nå må jeg søke kommunen fra gang til gang om å
få fritidstimer, og det skal føres på timelistene hva
som blir gjort, og når. Det er jo håpløst upraktisk
og uforutsigbart. Istedenfor selv å kunne styre
når og hva assistentene skal gjøre, må jeg be om
lov til å gå på kino, eller besøke en venn, som
om jeg fortsatt var tenåring og måtte be mamma
og pappa om lov til å gjøre ting

Utdrag fra rapporten

«Menneskeverd kan ikke gradbøyes», sier tidligere dommer ved Menneskerettighetsdomstolen Hanne Sophie Greve om funksjonshemmedes rett til å delta på alle samfunnets arenaer og være en del av fellesskapet.

Den internasjonale Independent Livingbevegelsen er funksjonshemmedes egen
frigjøringsbevegelse og kjemper for likestilling over hele verden. Her ble borgerstyrt personlig assistanse skapt – som et nødvendig verktøy i likestillingsarbeidet.

Gjennom snart tre tiår har vi i Uloba Independent Living Norge stått på barrikadene
for å etablere og utvikle BPA som et likestillingsverktøy for funksjonshemmede i
Norge. BPA er vår egen løsning på hva som må til for at funksjonshemmede skal oppnå reell likestilling i utdanning, i yrkeslivet, i politisk arbeid, i familien, i kultur – og organisasjonsliv.

BPA er en revolusjon i det norske samfunn, for BPA er en radikal modell. Radikal fordi den snur opp ned på vår tradisjonelle forståelse av funksjonshemmede. Radikal fordi den gir myndighet og ansvar tilbake til folk. Radikal fordi den handler om at også funksjonshemmede skal ha rett til å bestemme over sitt eget liv.

Gjennom hardt og systematisk arbeid fikk vi lovfestet BPA som en individuell
rettighet i 2015. Endelig hadde vi fått vårt frigjøringsverktøy. Endelig hadde vi fått på
plass en modell der vi funksjonshemmede selv kunne sitte i førersetet i vårt eget liv. Vi kunne bidra i samfunnet som ordentlige borgere og ikke bli degradert til passive brukere.