Tilstandskartleggingen 2021

Ulobas tilstandskartlegging 2021 viser at BPA funker! Men det forutsetter at vi funksjonshemmede får nok assistanse, og at myndighetene forvalter den riktig.

Ulobas tilstandskartlegging er den viktigste temperaturmåleren på Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norge. Uloba kartlegger situasjonen blant funksjonshemmede med assistansebehov årlig. Gjennom kartleggingen har vi dokumentert hvordan funksjonshemmede blir utestengt fra en rekke samfunnsarenaer og dermed ikke blir anerkjent som fullverdige samfunnsborgere.

Her er noen av funnene fra Ulobas tilstandskartlegging 2021:

  • Hele 91 prosent av de respondentene som er i arbeid, mener at BPA er avgjørende for at de kan være i arbeid.
  • Det er også 91 prosent som mener BPA gir dem mulighet til å delta på de fritidsaktivitetene de ønsker.
  • 95 prosent av respondentene som har BPA og er foreldre, mener at BPA gjør det mulig for dem å være gode foreldre.
  • BPA funker, med andre ord.
  • Men så ser vi samtidig at 41 prosent av respondentene i Ulobas kartlegging ikke har nok BPA-timer. 24 prosent har ikke nok BPA til å kunne delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet, og 31 prosent har ikke nok BPA til å kunne delta i organisasjonslivet.

Uloba presenterer sin tilstandsrapport på Skansgårdforelesningen 15. oktober, nøyaktig to måneder før det offentlige BPA-utvalget legger frem sin utredning om hvordan BPA skal kunne bli det likestillingsverktøyet det er ment som.

Sist onsdag presenterte Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum Hurdalsplattformen. Der står det at regjeringen vil «vidareutvikle brukarstyrt personleg assistanse (BPA) som eit viktig verktøy for å sikre alle menneske deltaking og likestilling i samfunnet.»

Ulobas tilstandskartlegging vil være et nyttig verktøy for å finne ut hvor de skal legge innsatsen.