Befolkningsundersøkelse BPA (2021)

Folket vil at BPA skal bli et reelt likestillingsverktøy.