Etterlyser konkrete tiltak

[ingress]Uloba – Independent Living Norge etterlyser konkrete tiltak for å legge til rette for at funksjonshemmede kan studere i utlandet. Viktigst er tilgangen på borgerstyrt personlig assistanse.[/ingress]