Har det bra på jobb for likestilling

[ingress] Vår rapport, «På jobb for likestilling» viser at 86 prosent av assistentane som er tilsett i Uloba har eit godt psykososialt arbeidsmiljø. [/ingress]