Skisse til lov om beslutningsstøtte

Uloba har fått professor i rettsvitenskap ved UiO Kjetil Larsen til å vurdere hvordan Norge etterlever forpliktelser i FN konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD) gjennom etablering av en lov om beslutningsstøtte.

Hans notat kan du laste ned her: