Seminar: Funksjonsassistanse funker

Funksjonsassistanse skal bidra til at flere funksjonshemmede kan jobbe, og det funker! Det kan du høre mer om når Uloba lanserer sin rapport om funksjonsassistanse 6. april.

Alle er enige om at vi bør satse på politikk som bidrar til at flere funksjonshemmede kan delta i det ordinære arbeidslivet. Likevel stod andelen funksjonshemmede i arbeid stille på rundt 43 prosent i perioden 2006 til 2019. Under pandemien sank andelen til 37,5 prosent (2021-tall fra SSB).

Kan den lille ordningen funksjonsassistanse vise vei for framtidens politikk rettet mot funksjonshemmede som vil delta?

På vårt seminar på Litteraturhuset i Oslo 6. april klokka 12 presenterer seniorrådgiver Egil G. Skogseth funn fra Ulobas ferske dokumentasjonsrapport. Rapporten handler om Nav Hjelpemiddelsentralen sin forvaltning av funksjonsassistanse i arbeidslivet.

Du kan også følge streaming av seminaret.

Får flere vanlig jobb?

På seminaret får du blant annet svar på dette:
• Evner saksbehandlerne i statlige Hjelpemiddelsentralen å imøtekomme funksjonsassistanse-søkernes individuelle behov?
• Bidrar forvaltningen av ordningen til at arbeidstakere med assistansebehov blir likestilt?
• Blir målet med funksjonsassistanse, at funksjonshemmede med assistansebehov skaffer seg eller beholder ordinært arbeid, oppnådd?

Samtale om likestillling

I en panelsamtale vil blant andre styreleder Ingrid Thunem i Unge Funksjonshemmede, direktør Ingrid Ihme i Telenor Open Mind, fagdirektør Eli Knøsen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet og Elisabeth Wilhelmsen, rettighetskonsulent i Norges handikapforbund, snakke om hvordan en likestillingstilnærming til funksjonshemmede kan bidra til at enda flere kommer i ordinært arbeid.

Her kan du se streaming av seminaret 6. april fra 12 til 13 (lenke).