Se effekten av å si ifra om dårlig BPA

Både media og politikere legger merke til oss når vi kartlegger dårlig BPA-forvaltning. Nå vil vi i Ulobas administrasjon igjen vite hvordan du har det. Da kan vi gjøre den beste innsatsen for at alle med behov for personlig assistanse, kan leve det livet vi vil.

​Dine synspunkter og erfaringer påvirker hva BPA skal være i fremtiden, både i Uloba og utenfor. Dere som har deltatt i spørreundersøkelsen tidligere, har allerede gjort en forskjell. Dere har bidratt å gjøre politikere og andre oppmerksomme på at BPA ikke fungerer som det likestillingsverktøyet det skal være.

Vi trenger dine innspill

Vi vil bruke dine anonyme innspill og erfaringer til å utvikle Ulobas strategier og politikk (les mer om dette nederst i denne artikkelen). Som funksjonshemmedes egen BPA-aktør er våre egne erfaringer med BPA, kjernen i arbeidet vårt.

Uloba-medlemmer, og du som har funksjonsassistanse gjennom Uloba, får spørreundersøkelsen tilsendt per e-post onsdag 23. november. Det får også du som har BPA gjennom Uloba uten å være Uloba-medlem.

Se eksemplene på at vi blir lagt merke til

Både politikere og journalister viser til funn i Ulobas tilstandskartlegginger.

Hør tidligere politiker Kari Kjønnaas Kjos referere til Ulobas tilstandsrapport fra Stortingets talerstol (lenke).

Bergens Tidende: «ME-syke Guro fikk avslag fra kommunen. Nå øyner hun nytt håp.» (lenke til artikkel bak betalingsmur)

Dagsavisen: «BPA-brukere får ikke timene de har krav på» (lenke).

NRK: «Mikal Johan Eira (16) får ikke nok hjelp – alenemamma Lidia må ofre nattesøvnen (lenke).

For å få ferdigstilt rapporten Tilstandskartleggingen 2023 i tide starter vi årets spørreundersøkelse i slutten av november 2022. Undersøkelsen skal kartlegge dine og andre med assistansebehovs største utfordringer. Vi sender undersøkelsen per e-post til alle som er Uloba-medlem og/eller har valgt å ha sin assistanseordning i Uloba. Vi understreker at svarene ikke vil kunne spores tilbake til deg. Personene som er intervjuet i mediesakene ovenfor, har sagt seg villig til å stille opp i media uavhengig av spørreundersøkelsen.

Også for deg med BPA utenfor Uloba

Vi ønsker at du svarer, enten du har BPA i Uloba eller ikke. Vi erfarer at kommunene praktiserer BPA forskjellig, og at mange av dem ikke helt forstår hva BPA er ment å være. Kommunenes manglende kompetanse går utover deg som funksjonshemmet, og fører ofte til at kommunen skaper unødvendige begrensninger for funksjonshemmede innbyggere.

Vinn et gavekort 

Vi deler ut et universalgavekort på 4000 kroner til en tilfeldig valgt person blant de som besvarer undersøkelsen. Du må oppgi kontaktinformasjon for å delta i trekningen, men denne kan ikke spores tilbake til besvarelsen din. Selve undersøkelsen er anonym.

Sjekk e-posten din

Hvis du ikke finner undersøkelsen i innboksen din, ber vi deg ta en titt i spamfilteret ditt eller mappen for uønsket e-post. Det hender at ting som ikke skal dit havner der likevel.

Informasjon til medarbeidsledere og verger som mottar spørreundersøkelsen

Vi ønsker at du bidrar til at personen du er medarbeidsleder for, eller verge for, kan ta stilling til påstandene selv. Hvis dette ikke er mulig, ønsker vi at du i størst mulig grad svarer på spørsmålene sammen med den du er verge for, eller medarbeidsleder for.

Spørsmålene i undersøkelsen gjelder situasjonen til personer som har assistansebehov. Hvis personen ikke selv kan være med på å fylle ut, skal du svare ut fra deres perspektiv.

Sammen skal vi sørge for at BPA fortsetter å være verktøyet som lar funksjonshemmede delta i samfunnet på lik linje med alle andre.

På forhånd takk for at du deltar.

Slik vil vi bruke funn fra spørreundersøkelsen

I 2014 vedtok Stortinget at BPA skulle bli en individuell rettighet fra 1. januar 2015 av. Kommunene skulle satse på BPA og sikre oss assistansen vi trenger til å leve livet slik vi ønsker.

Vår dokumentasjon er avgjørende

Uloba og andre organisasjoner har dokumentert at mange kommuner ikke har fulgt opp. Våre rapporter fikk regjeringen til å oppnevne et offentlig utvalg, som leverte sin utredning (NOU) om BPA i desember 2021. Uloba vil presentere funn fra Tilstandskartleggingen 2023 til politikere og andre, som skal vurdere anbefalinger til fremtidens BPA-politikk.

Politiske prioriteringer basert på kunnskap

Uloba vil bruke funnene fra spørreundersøkelsen til å utarbeide forslag til vårt politikkdokument. Politikkdokumentet skal inneholde våre prioriteringer for vårt politiske arbeid i 2023-2024.

Offentliggjøring av funn fra spørreundersøkelsen

Vi kommer til å presentere funnene fra denne spørreundersøkelsen offentlig i egne kanaler i oktober 2023. I den forbindelse kan det være aktuelt å få media til å omtale funn (herunder sitater) fra spørreundersøkelsen.