Pride for alle – assistanse til å være hele deg

Uloba-logo i pride-farger.

Vi feirer Pride! På Pride House arrangerer Uloba panelsamtalen «Hvordan leve ut sin skeive identitet?». 

Det finnes skeive personer blant funksjonshemmede som overalt ellers i samfunnet, og det er viktig å vise at vi er en del av mangfoldet. Derfor inviterer vi til panelsamtalen: «Hvordan leve ut sin skeive identitet når man har et assistansebehov?» på Pride House 27. juni klokken 19:00, På Legenes Hus i Oslo. 

Uloba på Pride House

– Diskriminering og forskjellsbehandling fører til at mange funksjonshemmede lever i utenforskap, forklarer politisk rådgiver i Uloba, Martine Eliasson, som er med å arrangere panelsamtalen.  

Vi støtter skeives kamp for å få være den man er, fordi vi står i den samme kampen. Vi kjenner på kroppen hva det betyr å bli definert som annerledes. Men hvordan lever man så ut sitt skeive liv som funksjonshemmet?  

Panelet som skal diskutere det, består av Ihra Lill Scharning og Mirnesa Balagic fra Uloba, Ingrid Thunem fra Medvind Assistanse og Tor Andreas Bremnes, lokalpolitiker i Bergen og daglig leder i InClue. 

Se arrangementet vårt på Facebook her.

Hjemmet skal være en frisone

Martine Eliasson mener at det trengs en helhetlig assistanseordning for å skape trygge rammer i livet, til å være deg selv og til å være aktiv der du ønsker i samfunnet. Hjemmet skal være en frisone, der du bestemmer: Hvem som skal være assistenter, hva de skal gjøre, hvor de skal være og når de skal komme på jobb. 

– Du skal få assistanse til å være hele deg, sier hun. 

Egen flåte i Pride-paraden 

Som tidligere støtter Uloba og Handikapforbundet en flåte i Pride-paraden. 

Skeivt nettverk i Handikapforbundet står for organiseringen. Flåten er tilgjengelig for rullestol, slik at funksjonshemmede kan delta i paraden på lik linje med andre. Det blir også Pride-frokost før paraden.  

Det er viktig å knytte kontakt og være en alliansepartner for andre minoriteter, mener Eliasson.  

– Det er sånn vi skaper et likestilt, inkluderende og mangfoldig samfunn. Vi kan ikke bare kjempe på vår egen tue, vi er nødt til å stå sammen for å skape et samfunn for alle. Det er kjempeviktig at Oslo Pride deltar i vår Stolthetsparade og at vi deltar på Pride House og i Pride-paraden.  

Her kan du melde deg på Skeivt nettverk sin frokost og/eller flåten i paraden.