Politikerne lærte om CRPD

Bilde tatt fra Folkemøte i Bergen

Rundt 100 lokalpolitikere fordelt på sju byer fikk sist mandag opplæring om FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD).

Uloba Independent Living Norge inviterte politikere fra alle partier til CRPD-møte i Bodø, Trondheim, Bergen, Skien, Tønsberg, Drammen og Fredrikstad. Til møtet i Drammen var også politikere fra Oslo, Asker og Bærum invitert.

Godt hjulpet av generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm og Berit Vegheim fra Stopp Diskrimineringen, fikk politikerne et innblikk i hva som skjer når CRPD senest i 2025 er inkorporert i det norske lovverket. Norge ratifiserte FN- konvensjonen for funksjonshemmede i 2013.

 CRPD må inn i lovverket for at den skal få virkning. Først når den er inkorporert i norsk lov eller Menneskerettsloven, vil CRPD kunne få forrang hvis det oppstår strid mot andre lovverk i Norge, understreker Vegheim.

Regjeringen har besluttet at CRPD skal inn i det norske lovverket. En ekspertgruppe skal i desember gi sine råd til Regjeringen. Dernest skal saken ut på en bred høringsrunde, før saken høsten 2024 eller før valget i 2025, kommer til Stortinget.

Engasjerte ordførerkandidater

Uloba, Norges Handikapforbund og Norsk Forbund for utviklingshemmede har spurt toppkandidatene til kommune- og fylkestingsvalget om de vil følge FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD). 

Folkemøte CRPD
Folkemøte i Fredrikstad. Truls Velgård (H), Jan Erik Kroglund (sentrum), Camilla Eidsvold (SV), Hannah Berg (Rødt), Helene Matri Apenes (AP), Bjørn Lande (krf) og Rune Solmyr (Sp)

Konvensjonen ble ratifisert av et enstemmig Storting i 2013, men er ennå ikke tatt inn i norsk lov. Det er derfor viktig at kommuner og fylker selv tar ansvar.

Mer enn 250 ordførerkandidater fra hele partispekteret sier at CRPD skal gjelde i deres kommune og fylke.

På www.crpd-kommuner.no kan du lese mer om kampanjen, og sjekke om din kommune har ordførerkandidater støtter CRPD. 

Burde det være flere? Tips oss på denne siden.

Er du ordførerkandidat og ønsker å flagge din støtte? Send oss en e-post her: kandidat@crpd-kommuner.no