Oslo Høyre vil ha sentral BPA- enhet

Høyre i Oslo vil ha slutt på diskrimineringen av funksjonshemmede i bydelene, og foreslår at det opprettes en sentral enhet for behandling av BPA-søknader i hovedstaden.

Bydelene i Oslo er svært ulike i sin BPA-praksis. Det betyr at funksjonshemmede i to bydeler i hovedstaden, kan få vidt forskjellige levekår. Mange funksjonshemmede våger ikke flytte til ny bydel, av frykt for å miste assistanse i hverdagen.

Forslaget om å etablere en BPA-sentral bestående av fagfolk og spesialister, er fremmet av Høyre-representanten Hassan Nawaz og er i tråd med forslaget fra revisjonsselskapet Ernst & Young.

Ernst & Young laget på bestilling fra Oslo kommune en rapport som satte søkelyset på bydelenes håndtering av BPA-saker. Revisjonsselskapet kom opp med en rekke forslag til forbedringer.

Byrådet i Oslo ønsker ikke å følge rådene fra Ernst & Young, men innstiller Bystyret til å fatte følgende vedtak:

«Bystyret tar saken om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – gjennomgang av praksis i Oslo kommune og tiltak for å sikre likebehandling til orientering.»

Byrådet foreslår at det på inneværende budsjett bevilges to millioner kroner til en generell økning av BPA-kunnskap i bydelene.

Men Høyres Hassan Nawas utfordrer nå Byrådet gjennom et representantforslag som går på tvers av Byrådets innstilling. Dermed blir det politisk BPA- kamp i Bystyret i Oslo.

Saken skulle normalt kommet til behandling den 14. juni, men det foreligger et forslag om at saken utsettes. Denne viktige saken for funksjonshemmede i Oslo, kommer til behandling i august.

Etter det Uloba erfarer, er det enighet blant de borgerlige partiene om å kreve at det etableres en sentral BPA-enhet.

Spørsmålet er hva partiene Rødt, Senterpartiet og Folkets Parti vil stemme i saken?