Nettmøte om BPA for selvbestemmelse

[ingress]Hør de fire som har representert funksjonshemmede i BPA-utvalget, snakke om veien videre mot bedre BPA.[/ingress]

Regjeringens BPA-utvalg overleverer sin offentlige utredning til statsråd Ingvild Kjerkol 16. desember. Hensikten med utredningen er å forbedre assistanseordningen for funksjonshemmede, Borgerstyrt Personlig Assistanse (BPA).

Fire av utvalgets medlemmer, Sonja Tobiassen, Sverre Fuglerud, Tove Linnea Brandvik og Vibeke Marøy Melstrøm, er selv funksjonshemmede. De har selv lang egenerfaring med BPA og representerer mange tusen funksjonshemmede gjennom sine posisjoner.

Disse inviterer til et åpent webmøte 16. desember klokken 14 (lenke).

Dagens BPA blir forvaltet som en helsetjeneste, er kommunalt forankret og ligger i helse- og omsorgstjenesteloven. I webmøtet vil disse fire fortelle hvordan de mener en fremtidig assistanseordning for funksjonshemmede bør utformes for å bli et reelt likestillingsverktøy.

Nettmøtet blir tolket på tegnspråk og med tekst.

Klikk her for å se tegnspråktolking.

Klikk her for å se teksttolking.