Nektes BPA under 25 timer

Stolthetsparaden 2019 med parole: «Full frihet for faen»

Funksjonshemmede på Hamar, med vedtak under 25 timer, blir nå nektet BPA.


Uloba tilrettelegger for tre ordninger på Hamar. Nylig mottok vi brev fra Hamar kommune som varsler om at avtalen om leveranse av BPA for vedtakseiere som mottar mindre enn 25 timer tjenesteleveranse per uke vil bli sagt opp.
I henhold til avtale er oppsigelsestiden tre måneder og vil derved være gjeldende fra 31.august 2023.
Hamar kommune vil etter dette tidspunkt levere tjenesten i egen regi.

Spare penger

– Dette er et prinsippvedtak et enstemmig kommunestyre gjorde i budsjettmøtet i desember 2022. Gjennomføring er en prosess som blant annet involverer BPA, begrunner Hamar-ordføreren Einar Busterud BPA-kuttet med.

Kommunen argumenterer for kutt i BPA for å spare penger. Vedtaket står i skarp kontrast til rapporten «BPA – Suksess eller katastrofe?», laget av Norce Samfunnsforskning. Rapporten var bestilt av KS, kommunesektorens interesseorganisasjon.
Etter en grundig gjennomgang av kommunenes økonomi, oppsummerer rapporten:

«Rapporten gir ikke grunnlag for å konkludere om BPA-ordningen sammenliknet med ordinær tjenesteorganisering koster kommunene mer eller mindre over tid.»

En trend

Dette er en trend vi har sett gjennom tilstandskartleggingen, men det er førstegang en kommune har fattet vedtak og gjennomført på denne måten.
Kommunene følger ikke opp stortingets pålegg om å satse på BPA til dem med behov for under 25 timer i uken. Fra utgangen av 2015 til 2021 økte antall funksjonshemmede med vedtak om under 25 BPA-timer i uken med kun 30 stykker.

Uloba erfarer at flere kommuner har vedtatt tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester der det framgår at saksbehandlere ikke skal innvilge BPA til funksjonshemmede som har behov for under 25 timer i uken.

Eksempelet fra Hamar og andre kommuner, som kategorisk hindrer funksjonshemmede med assistanse behov, viser at kommunene ikke er skikket til å følge opp stortingets vedtatte BPA-politikk.