Nå skal vi styrke BPA for fremtiden

Akkurat nå har vi mulighet til å påvirke hvordan bestemmelsene om BPA skal være.

I desember i fjor leverte det statlige BPA-utvalget rapporten sin, «Selvstyrt er velstyrt». Vi funksjonshemmede hadde egne representanter i utvalget, men de var ikke enige med resten av utvalget på alle punkt.

Se videoene hvor kollega Stig Morten Skjæran forklarer hva utvalget var enig og uenig om:

BPA-utredningen som kom i desember, er nå ute på høring. Det vil si at alle som vil, kan sende sine synspunkter på utredningen til regjeringen. Regjeringen må legge ved alle disse synspunktene når den ber Stortinget behandle utredningen.

Hva betyr det?

Denne høringen er en unik mulighet til å få BPA ut av helselovgivningen og til å få BPA over i statlig forvaltning. Det som politikerne vedtar med utgangspunkt i BPA-utredningen, får betydning for BPA-rettigheten og BPA-forvaltningen i mange år fremover.

Derfor er det viktig at flest mulig stiller seg bak de forslagene som vi vet vil gi oss funksjonshemmede muligheten til å leve slik vi vil med BPA. Du kan lese om disse forslagene på uloba.no.

Lenker

Her finner du høringen om BPA.

Les om funksjonshemmedes eget BPA-lovforslag.