Minneord for Hans Hjellemo (1958 – 2023)

Portrettbilde av Hans Hjellemo.
Hans Hjellemo (1958 – 2023). Foto: Nina Djarff

Det er med stor sorg vi minnes vår kjære kollega gjennom mer enn 11 år, Hans Hjellemo (64). Hans gikk bort torsdag 31.08.2023 på Lovisenberg sykehus etter kort tids sykdom.

Uloba har dermed mistet en dyktig medarbeider som har gjort en fantastisk innsats i kampen for funksjonshemmedes likestilling.

Hans gjorde sin debut i Uloba september 2012, da han takket ja til tilbudet om å tre inn i stillingen som avdelingsleder for Politikk og kommunikasjon. På det tidspunktet hadde han allerede en lang og beundringsverdig karriere bak seg som journalist og nyhetsmann. Han ble derfor raskt en nøkkelperson i Ulobas mange prosjekter som handlet om politisk synlighet, Ulobas posisjon og annet nybrottsarbeid.

På sin reise i Uloba var Hans innom flere stillinger, sist som senior-kommunikasjonsrådgiver. Men uavhengig av stilling, var Hans en samlende kraft som førte med seg liv og latter, historier med dybde (ofte basert på egne dyrekjøpte personlige erfaringer) og kloke ord. Hans var den fødte ordstyrer i politiske debatter – en oppgave og rolle han elsket å ha. Den vakre basstemmen hans er også foreviget i Ulobas opptak av en samlet medarbeiderskare som i 2013 sammen spilte inn sangen «No life without Freedom».

Ulobas verdier «Stolt, Sterk og Synlig» er verdier som Hans virkelig levde i praksis, og vi har nå mistet en tydelig Uloba-ambassadør og en god rollemodell for andre med et assistansebehov. Vi er dypt takknemlige for årene vi fikk ha Hans som kollega, og sender våre varmeste tanker til både familie, kollegaer og nære venner.

Hans kommer til å bli dypt savnet, og vi lyser fred over hans minne.

Vi minner også om at gravferdsseremonien holdes onsdag 13. september klokken 14:30, Vestre Gravlund, Nye kapell.

Du kan finne minnesiden til Hans på Jølstad begravelsesbyrå sine sider, eller trykke her.