Likestillingskampen vår har preget regjeringsplattformen

[ingress]Den nye regjeringen vil både ta FN-konvensjonen for funksjonshemmede inn i norsk lov og videreutvikle BPA. Politikerne har hørt på kravene fra oss funksjonshemmede![/ingress]

– Vi er glade for at den nye regjeringsplattformen sier at BPA skal videreutvikles som et viktig verktøy for å sikre alle mennesker deltakelse og likestilling i samfunnet. Vi er også glade for at plattformen sier at FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal inkorporeres i norsk lov. Vi forventer at dette fører til at BPA ikke bare blir videreutviklet, men også befestes som et reelt likestillingsverktøy for alle, uansett hvor du bor i landet, og vi håper på en rask inkorporering av CRPD inn i menneskerettighetsloven, sier Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm.

Hun refererer her til de viktigste sakene for funksjonshemmedes likestilling, og som vi har løftet frem gjennom valgkampen.

I Hurdalsplattformen står det:

«Regjeringa vil (…) vidareutvikle brukarstyrt personleg assistanse (BPA) som eit viktig verktøy for å sikre alle menneske deltaking og likestilling i samfunnet. (…) Inkorporere FNs konvensjon for rettane til personar med nedsett funksjonsevne (CRPD) i norsk lov.»

Les den nye regjeringsplattformen her (lenke).

Norge ratifiserte CRPD i 2013, men har ennå ikke tatt konvensjonen inn i norsk lov. Uloba understreker hvor viktig det er at konvensjonen tas inn i menneskerettighetsloven, slik at den får forrang for andre lover.

– Formuleringene i Hurdalsplattformen viser hva vi funksjonshemmede kan få til i fellesskap. Veldig bra jobba, alle sammen, sier Vibeke Marøy Melstrøm.

Ved at disse viktige kampsakene nå er løftet inn i regjeringserklæringen, øyner hun et håp om at ord fra politikerne endelig blir omsatt til handling.