La funksjonshemmede bestemme selv

[ingress]Torsdag har Risør bystyre muligheten til å sørge for at funksjonshemmede i Risør selv skal kunne bestemme over sin egen assistanse.[/ingress]

Bystyret i Risør skal ta stilling til Venstres forslag om å åpne for at andre enn kommunen selv skal være ansvarlige for BPA. BPA, som står for Borgerstyrt personlig assistanse, er en måte å organisere den assistansen som mange av oss funksjonshemmede trenger. I realiteten handler det om kommunen eller funksjonshemmede selv skal bestemme hvem som skal være deres assistenter.

Vi funksjonshemmede har rett til å leve selvstendig og delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Det innebærer å ha de samme slags valgmuligheter, fra valget mellom brunost eller leverpostei på brødskiva, via valget mellom fredagsrengjøring eller fredagspils, til valg av bosted, jobb og hvem man vil dele livet med.

BPA gjør disse valgmulighetene like reelle for oss funksjonshemmede som for alle andre. Når BPA er riktig organisert, er det vi selv som bestemmer hvem som skal assistere oss, hva vi skal assisteres med, og hvor og når vi skal få assistanse. Vi selv eller noen som står oss nær, er arbeidsledere for assistentene, og når BPA er riktig organisert, får arbeidslederne god opplæring i nettopp arbeidsledelse.

BPA-tilretteleggere har som jobb å gi de rådene og den veiledningen som fører til god assistanse, blant annet gjennom god arbeidslederopplæring. Hvis de som har BPA i Risør, er misfornøyde med veiledningen de får fra sin tilrettelegger, skal de kunne velge en annen tilrettelegger. Det kan de ikke i dag, for kommunen har selv valgt å monopolisere ordningen, og frata funksjonshemmede valgmuligheten.

Når kommunene alene tar jobben med å tilrettelegge assistansen vår, får vi funksjonshemmede selv mindre råderett over eget liv. Vi ønsker å styre livet vårt selv, og ikke bli overstyrt av andre – selv om dette kan være ansatte og valgte i kommunene med de aller beste intensjoner.

Det er disse prinsippene det handler om. Så hjelper det ikke at Risør kommune har mottatt en knusende revisjonsrapport. Den viser at kommunen nå ikke forvalter ordningen slik de er forpliktet til gjennom lovgivning og de intensjoner Stortinget har hatt i utformingen av ordningen. Den viser også at kommunen ikke leverer tjenestene slik de skal. Det er på tide at Risør bystyre ordner opp.

Utgangspunktet må være at funksjonshemmede skal kunne leve et selvstendig og likestilt liv. BPA er et verktøy for likestilling og handler ikke om å ta vare på eller vise omsorg for oss funksjonshemmede. Risør kommune bør i sitt møte 18. februar sørge for at vi funksjonshemmede skal få velge selv.

Vibeke Marøy Melstrøm, generalsekretær i Uloba – Independent Living Norge

Dette innlegget ble opprinnelig publisert i Agderposten. Les innlegget på agderposten.no (lenke).